Nekalá soutěž

Základní rozdíly mezi nekalou soutěží a omezováním soutěže v rámci práva hospodářské soutěže. Základní pojmy práva proti nekalé soutěži (hospodářská soutěž, soutěžitel, mravy hospodářské soutěže), objasňuje vztah mezi generální klauzulí vymezující nekalosoutěžní jednání a mezi jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže. Popis prostředků ochrany proti nekalé soutěži.

Podrobný obsah

 • Hospodářská soutěž
  • Právo hospodářské soutěže
  • Rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže
 • Nekalá soutěž
  • Soutěžitel
  • Zakázaná konkurenční doložka
  • Generální klauzule
  • Speciální skutkové podstaty
   • klamavá reklama;
   • klamavé označování zboží a služeb;
   • vyvolání nebezpečí záměny;
   • parazitování na pověsti závodu,
   • výrobku či služeb jiného soutěžitele;
   • podplácení;
   • zlehčování;
   • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná;
   • porušení obchodního tajemství;
   • ohrožení zdraví a životního prostředí;
   • dotěrné obtěžování
 • Ochrana proti nekalé soutěži
  • Soukromoprávní sankce
  • Veřejnoprávní sankce
   • porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže;
   • porušení práv k ochranné známce a jiným označením;
   • porušení chráněných průmyslových práv.
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby