Hospodářská soutěž

Problematika hospodářské soutěže, vymezení pojmů, jako je soutěžitel, relevantní trh, kartelový rejstřík a další. Problematika zneužívání hospodářské soutěže a podstata nekalosoutěžního jednání s uvedením, jaké způsoby obrany proti němu existují. Rovněž je pojednáno o nezastupitelné roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při dohledu a regulaci hospodářské soutěže.

Podrobný obsah

 • Vymezení některých pojmů
  • soutěžitel
  • relevantní trh
  • zneužívání hospodářské soutěže
  • nekalá soutěž
  • rozdíl mezi nekalou soutěží a zneužíváním hospodářské soutěže
 • Dohody narušující hospodářskou soutěž
  • blokové výjimky
  • horizontální a vertikální dohody
  • pozice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Dominantní postavení na trhu
  • pozice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Spojování soutěžitelů
  • spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu
  • výpočet čistého obratu
  • řízení o povolení spojení
  • odklad uskutečňování spojení
  • zrušení spojení soutěžitelů
  • dozor nad orgány veřejné správy
 • Správní delikty
 • Ochrana proti rušitelům
 • Závěrem
 • Kontakt na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby