Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)

Popis základního legislativního rámce fungování České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) a rovněž o popis obecných pravidel pro pojišťování a financování vývozu se státní podporou.Obsah


Na problematiku podpory exportu nahlížíme nejen z hlediska tuzemské právní úpravy (zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zákon o bankách, a další), ale rovněž ve vztahu k mezinárodním dokumentům (např. Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních) a předpisům Evropské unie, jež s ohledem na mezinárodněprávní obsah této problematiky nabývají na důležitosti.

Nedílnou součástí článku je pak seznámení se základními pravidly pro poskytování státem podporovaných exportních úvěrů a sjednávání pojištění proti politickým a komerčním rizikům v souvislosti s vývozem tuzemské produkce do zahraničí.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem