Klíčové povinnosti podnikatele po založení nové obchodní společnosti

Rozhodne-li se podnikatel pro založení nové obchodní společnosti, čeká jej řada povinností, jejichž splnění je nezbytné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Ovšem i když proces, který zápisu společnosti do obchodního rejstříku předchází, mnohdy není jednoduchý, jeho dokonáním zdaleka ještě není vyhráno. Naopak, vznikem společnosti vše teprve začíná.

Následující řádky vás seznámí s kroky, kterými zpravidla musí podnikatel projít, aby docílil zápisu společnosti do obchodního rejstříku, a dále vás provedou několika základními problémy, jejichž řešení není vhodné po vzniku společnosti podcenit.

Uvedený výčet povinností samozřejmě není úplný, představuje však základní přehled pro podnikatele. Stejně tak pořadí, v jakém jsou uvedeny, nemá kopírovat časový sled jejich řešení; naopak je důležité, aby podnikatel postupoval komplexně a již při založení společnosti měl povšechnou představu o krocích, které bude nutno provést.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme