Biodegradabilní stent pro léčbu nemocí gastrointestinálního traktu (transfer technologií)

Nové stenty z biodegradabilního materiálu zvýší účinnost léčby a pohodlí pacientů.Původce technologie: Dr. Karel Volenec – ELLA-CS
Příjemce technologie: Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy

Lékařství je bezesporu odvětvím, ve kterém se ve velké míře uplatňují nové technologie a materiály. Moderní zdravotnická technika je vyvíjena s ohledem na maximální účinnost léčby při co nejvyšším pohodlí pacienta. Tyto požadavky byly také prvotním impulsem pro vývoj nového stentu z biodegradabilního materiálu, který realizovala společnost Dr. Karel Volenec – ELLA-CS ve spolupráci s L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy.

Dne 6. dubna 2005 pořádala síť IRC v rakouském Linci setkání organizací z oblasti zdravotnické techniky „Medical Event“. Českým IRC partnerem setkání byl BIC Plzeň. BIC Plzeň prováděl nezbytnou propagaci akce, identifikoval potenciální účastníky a poskytoval doplňující informace. Výsledkem těchto aktivit byla účast 3 českých výrobců zdravotnické techniky a nástrojů, kteří absolvovali 13 dvoustranných jednání s potenciálními partnery z různých zemí. Jedním z českých účastníků byla společnost Dr. Karel Volenec – ELLA-CS, která se zabývá vývojem a výrobou stentů, stengraftů, portů a jiných speciálních zdravotnických prostředků a techniky.

V průběhu tohoto setkání se společnost ELLA-CS sešla s Doc. Danisem, představitelem L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy. Ten prezentoval svoji představu využití stentů z biodegradabilního materiálu jako náhrady kovových stentů používaných pro léčbu nemocí gastrointestinálního traktu. Na základě požadavků Doc. Danise společnost ELLA-CS identifikovala vhodný biodegradabilní materiál a vyvinula prototyp stentu.

V současné době je nový biodegradabilní stent ověřován v L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy. Společnost ELLA-CS dostala za vyvinutí biodegradabilního stentu značku CE. Hlavní výhodou nového stentu z biodegradabilního materiálu je, že po aplikaci tohoto stentu odpadá nutnost jeho opětovného vyjmutí. V současnosti používané kovové stenty se totiž v uvedené indikaci musí cca po 1 týdnu od aplikace vyjmout.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (BIC Plzeň) ve spolupráci s IRC Rakousko (CATT Innovation Management GmbH).

Kontaktní údaje:

BIC Plzeň
Riegrova 1
306 25 Plzeň
tel.: + 420 377 235 379
fax: + 420 377 235 320
e-mail: bic@bic.cz
web: www.bic.cz

ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504
500 06 Hradec Králové
Královéhradecký kraj

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“