Bioplynové zařízení pro využití odpadní biomasy (transfer technologií)

Spalování biomasy je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie v podmínkách ČR. Rozvoj výroby a využití bioplynu je trendem udržitelné regionální energetiky. Bioplynová stanice je technologický komplex zařízení na anaerobní fermentaci organických surovin.Původce technologie: ARCHEA GmbH
Příjemce technologie: Renergy, s.r.o.

Společnost Renergy kontaktovala ke konci roku 2005 Technologické centrum AV ČR, aby jim pomohlo najít inovační bioplynovou technologii splňující evropské normy, která je vhodná pro český trh. Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s partnerskou organizací IRC Niedersachsen oslovila německou společnost Archea, která vyvinula projekt vyhovující potřebám společnosti Renergy.

Návštěva obou firem ve výrobní společnosti Eisenmann (obchodní partner společnosti ARCHEA GmbH) byla organizována za podpory sítě IRC. V průběhu návštěvy byly řešeny technické problémy. Byla uzavřena dohoda o transferu know-how na bioplynové stanice a dále o dodávce nejen bioplynového zařízení, ale i technické podpory projektového týmu a zaučení personálu společnosti Renergy. Společnost Renergy se podílí na nových projektech realizace bioplynových stanic a zavádění dalších technologií v souladu s vývojem potřeb České republiky.

Bioplynové stanice pracují na principu řízeného rozkladu organické hmoty – organických odpadů bez přístupu kyslíku. Jako produkt vzniká anaerobně stabilizovaný odpad a bioplyn s energetickým obsahem 20–25 MJ.m-3. Výhodou anaerobní fermentace je mimo jiné produkce „CO2 neutrální“ energie, redukce emisí metanu, oxidu dusíku a zachování hnojivých látek ve zpracovaném odpadu. Díky tomu je možno udržovat úrodnost půdy, aniž by docházelo ke znečištění vod chemickými hnojivy.

Projekt zemědělské bioplynové stanice využívá zemědělské suroviny (kejdu, hnůj, drůbeží podestýlku, zbytky krmiv, lihovarské výpalky atd.) v kombinaci s cíleně pěstovanými rostlinami (travní senáž, čerstvá tráva). Řízenou anaerobní fermentací produkuje bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogenerační jednotce a tím vyrábí elektrickou a tepelnou energii pro další využití. Elektřina je dodávána do veřejné rozvodné sítě a teplo je využíváno k temperování vlastního procesu, příp. k jiným záměrům.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (Technologické centrum AV ČR) ve spolupráci s IRC Lower Saxony/Saxony-Anhalt (Investitions-und-Förderbank Niedersachsen GmbH).

Kontaktní údaje:

Technologické centrum AV ČR – Ing. Eva Kudrnová
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel.: +420 234 006 134
fax: +420 220 922 698
e-mail: kudrnova@tc.cz
web: www.tc.cz, www.circ.cz

Renergy s.r.o.
Na Bradle 1118
582 91 Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“