Čtyřbarevný ofsetový tisk s disperzním lakováním (transfer technologií)

Výkonná polygrafická technologie šetřící životní prostředí. Mezi nejpodstatnější výhody této technologie čtyřbarevného ofsetového tisku patří zvýšení rychlosti tisku až o 25 procent.Původce technologie: Heidelberger Druckmaschinen AG
Příjemce technologie: Printo, spol. s r.o.

Spolupráce firmy Printo s BIC Ostrava na projektu pořízení nové polygrafické technologie započala v lednu 2005. Společnost Printo definovala vizi na zkvalitnění a zefektivnění výroby tiskovin. BIC Ostrava zpracovalo studii proveditelnosti a finanční plán investice. Na základě technických požadavků na novou technologii byla vypracována zadávací dokumentace a následně byli vybráni potenciální dodavatelé, především z řad specializovaných zahraničních výrobců polygrafické a digitální grafické techniky. Jedním z nich byla také německá společnost Heidelberger Druckmaschinen AG, která byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel.

Společnost Printo je prosperující středně velkou firmou, předmětem činnosti je zakázková produkce širokého spektra polygrafických materiálů a tiskovin. Na rostoucí požadavky klientů společnost reaguje investicemi do nákupu nejnovějších polygrafických technologií. Tato inovační technologie čtyřbarevného archového tisku nahradila několik původních zařízení, která již nevyhovovala ani kvalitou ani výrobní kapacitou.

Tato technologie má ve srovnání s původní řadu výhod. Mezi nejpodstatnější patří zvýšení rychlosti tisku až o 25 % a rychlosti práce u následného zpracování tiskovin až o 300 %. Technologie umožňuje nahradit původně používanou ochranu tiskovin plastovým laminováním využitím ekologicky odbouratelného disperzního laku nanášeného v rámci jednoho tiskového cyklu. Zařízení má také integrovanou funkci spektrofotometrické kontroly kvality tisku a automatickou zpětnou vazbu zajišťující okamžitou reakci na požadovanou změnu zabarvení a zvlhčení. Výhodou je taktéž možnost zpracování archů až do tloušťky 0,8 mm.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (BIC Ostrava s.r.o.).

Kontaktní údaje:

BIC Ostrava s.r.o. – Ing. Marek Valdmann
Mostárenská 1156/38
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 595 957 458
fax: +420 595 956 751
e-mail: valdmann@bicova.cz
web: www.bicova.cz

PRINTO, spol. s r.o.
Gen. Sochora 1379
708 00 Ostrava-Poruba
Moravskoslezský kraj

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“