Tvorba strategického plánu – členění a postup
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management