Tvorba strategického plánu – členění a postup

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme