Tvorba strategického plánu – členění a postupPostup formulování strategického plánu se může v závislosti na oboru podnikání lišit, nicméně určitý stupeň univerzality je společný napříč podnikatelským prostředím. Firemní plánovací proces vychází z návrhu plánu (připomínky útvarů), zadání vlastníků a dalších relevantních informačních vstupů (např. makro- a mikroekonomické charakteristiky). Firemní plány jsou obvykle zpracovávány iterativním způsobem, tzn. metodou postupného zpřesňování a optimalizování. První varianta plánu obvykle není optimální a plánovací cyklus je nutno opakovat až do okamžiku, kdy klíčové charakteristiky plánu (zisk, způsob financování, tvorba hodnoty) zajišťují technickou a ekonomickou realizovatelnost a navíc uspokojí klíčové zájmové skupiny.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme