Tvorba strategického plánu – členění a postupPrvním krokem zpracování strategického plánu je revize výchozích předpokladů. Tuto revizi je nutné provést vždy, když dojde v průběhu prodlevy mezi zpracováním strategické analýzy a formulací strategického plánu k významným změnám v makro- či mikrookolí, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit náplň strategie.[9] Kromě korekce makroekonomických ukazatelů se může jednat o významné strategické posuny v mikrookolí (např. bankrot významného konkurenta, uvedení substitutu na trh, významná změna v preferencích nebo spotřebním chování jako reakce na ekonomický nebo politický podnět, změna v disponibilitě některého zdroje atd.).

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme