Tvorba strategického plánu – členění a postupStrategické operace[15] jsou činnosti, které směřují k naplnění poslání firmy a splnění strategických cílů. Pomocí strategických operací je uváděna do života vlastní strategie společnosti. Pod pojmem strategická operace je nutno vnímat složitější aktivity, případně i soubor jednoduchých aktivit, zasazených do delšího časového horizontu. Strategickými operacemi mohou být důležité investiční akce, budování systému prodeje, zahájení produkce nových produktů nebo zásadní organizační změny podniku. Protože je jedná o unikátní akce, lze velmi dobře při realizaci strategie využít nástrojů projektového řízení. V tomto kontextu musí každá strategická operace obsahovat:

  • popis vymezující konkrétní obsah a očekávané výsledky;
  • odpovědné pracovníky;
  • termín provedení;
  • náklady provedení.

Načasování strategických operací by nemělo přesahovat horizont strategického období, na které je strategie koncipována.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme