Načítání obsahu dle filtrování ...
SPECIÁL: Daně z příjmů za rok 2020
10. 02. 2021

SPECIÁL: Daně z příjmů za rok 2020

Portál BusinessInfo.cz připravil pro čtenáře praktickou přílohu věnovanou daním z příjmů za zdaňovací období roku 2020. Najdete zde všechny důležité i...

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)
01. 02. 2021

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikac...

Program EFEKT
01. 02. 2021

Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie - program EFEKT, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energeti...

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future
01. 02. 2021

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Program je prostředkem ke splnění cílů Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a souvisejícího materiálu The Country for the Future, schválenéh...

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2021
29. 12. 2020

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2021

Podnikatelé se musejí v roce 2021 vypořádat s celou řadou změn. Možnost využití paušální daně, novinky z vládního daňového balíčku, zvýšení minimálníc...

Sazby zahraničního stravného pro rok 2021
28. 12. 2020

Sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 510/2020Sb. ze dne 4. prosince 2020, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Přípravy programového období 2021-2027
28. 12. 2020

Přípravy programového období 2021-2027

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské...

Jak na videokonference: Efektivní spolupráce na dálku – pro firmy i OSVČ
03. 11. 2020

Jak na videokonference: Efektivní spolupráce na dálku – pro firmy i OSVČ

Telekonference jsme až donedávna znali převážně z vědeckofantastických filmů a románů. Každá taková scéna působila nesmírně futuristicky a nepravděpod...

Volný pohyb neosobních dat
30. 10. 2020

Volný pohyb neosobních dat

Základní infromace k volnému pohybu neosobních dat v rámci Evropské unie.

Podnikatelský plán během krize přepracujte
27. 07. 2020

Podnikatelský plán během krize přepracujte

Přehodnoťte svůj dosavadní byznys plán. Jakákoli výraznější krize nebo celospolečenská změna je vždycky signálem k tomu, abyste svůj stávající podnika...

Aplikace E-start – Systém kurzové prevence
15. 06. 2020

Aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u Vaší pohledávky nebo závazku. Cílem aplikace...

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
08. 01. 2020

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

NACE (akronym z názvu "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes") je statistickou klasifikací ekonomických čin...

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky
10. 07. 2019

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Problematika právní úpravy přeshraničního poskytování služeb a informace týkající se vysílání pracovníků do zahraničí (resp. jiných členských států Ev...

České účetní standardy
01. 04. 2019

České účetní standardy

České účetní standardy jsou určeny pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetn...

České účetní standardy pro podnikatele 020-023
01. 04. 2019

České účetní standardy pro podnikatele 020-023

Dokument obsahuje Konsolidace, Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace, Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné o...

České účetní standardy pro podnikatele 018-019
01. 04. 2019

České účetní standardy pro podnikatele 018-019

Dokument obsahuje Kapitálové účty a dlouhodobé závazky a Náklady a výnosy.

České účetní standardy pro podnikatele 015-017
01. 04. 2019

České účetní standardy pro podnikatele 015-017

Dokument obsahuje účetní standardy s názvem Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry a Zúčtovací vztahy.

České účetní standardy pro podnikatele 001-006
01. 04. 2019

České účetní standardy pro podnikatele 001-006

Dokument obsahuje standardy s označením Účty a zásady účtování na účtech, Otevírání a uzavírání účetních knih, Odložená daň, Rezervy, Opravné položky ...

Nařízení o zákazu geoblockingu v otázkách a odpovědích
19. 11. 2018

Nařízení o zákazu geoblockingu v otázkách a odpovědích

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam nejčastějších dotazů a souvisejících odpovědí k nařízení o zákazu geoblockingu, které posílí práva s...

Jak eliminovat nebezpečí u elektrozařízení? MPO aktualizovalo návod pro firmy
14. 09. 2018

Jak eliminovat nebezpečí u elektrozařízení? MPO aktualizovalo návod pro firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo aktualizaci Manuálu k Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elekt...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem