Inovace a podnikání

Portréty začínajících technologických a inovativních firem, úspěchy tuzemských startupů, aktuality z oblasti výzkumu a vývoje, spolupráce podniků s vědeckými institucemi. Programy na podporu VaVaI.

Inovační strategie ČR 2019 až 2030

Inovační strategie byla pod značkou Czech Republic: The Country for the Future představena v únoru 2019. Je základním koncepčním dokumentem pro rozvoj ekonomiky založené na inovacích. Z čeho vychází a jaké jsou její cíle? Celý text strategie ke stažení.

Inovace a byznys

Portréty zajímavých českých start-upů, začínajících inovativních či technologických firem, příklady úspěšné implementace vědecko-výzkumných projektů do praxe a úspěchy našich výzkumníků a podnikatelů na mezinárodní scéně.

Více k tématu inovace a byznys

Portréty zajímavých českých start-upů, začínajících inovativních či technologických firem, příklady úspěšné implementace vědecko-výzkumných projektů do praxe a úspěchy našich výzkumníků a podnikatelů na mezinárodní scéně. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Jaké jsou možnosti podpory inovací a aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR? Resortní programy ministerstva průmyslu a obchodu a programy Technologické agentury ČR, OP TAK financovaný ze strukturálních fondů EU a další příležitosti.

Více o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací zajišťují resortní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR a také nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027 

Program na podporu inovací The Country for the Future 

Program je zaměřen na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví. 

Program TREND 

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. 

Státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje zajišťuje Technologická agentura ČR: 

Všechny programy TAČR 

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který byl hlavním programem pro podporu českých podnikatelů v období 2014–2020, navazuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027

Transfer technologií

Technologické centrum Praha (dříve TC AV) podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Program Horizont Evropa

Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027.

Aktuality k tématu inovací

Zobrazit přehled aktualit
Doporučujeme