FAQ – Podnikat lze i jinak, než na živnost dle živnostenského zákona

Podnikání na živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list) dle živnostenského zákona není jedinou možností, jak lze na území České republiky vyvíjet výdělečnou činnost. Tento dokument vás seznámí se základním uspořádáním živností dle živnostenského zákona a zmíní rovněž okruhy hlavních činností, které živností dle živnostenského zákona nejsou.

Některé činnosti lze vykonávat pouze podle zvláštních zákonů (např. léčba pacientů, advokacie apod.), u jiných závisí na okolnostech, zda půjde o živnostenské podnikání, svobodné povolání, zisk z pronájmu vlastnictví nebo o zemědělské podnikání.

Co je a co není živnostenské podnikání

Podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Všechny živnostenské obory, které je možné vykonávat dle živnostenského zákona, text zákona rozděluje do čtyř samostatných kategorií:

Většina občanů, kteří o podnikání uvažují, bude bezpochyby podnikat v rámci živnostenských oborů takto vymezených živnostenským zákonem. Všechny klíčové informace jsou pro tyto případy popsány v článku Start podnikání a jednání s úřady.

Obory vyjmuté z působnosti živnostenského zákona

Vedle toho, že živnostenský zákon definuje jednotlivé živnosti a stanovuje podmínky k jejich provozování, tento zákon ze své působnosti zároveň celou řadu komerčních činností vyjímá. Existují proto komerční činnosti, které nejsou vykonávány podle živnostenského zákona, ale podle jiných zákonů. Přehled všech činností vyjmutých z působnosti živnostenského zákona najdete v § 3 textu živnostenského zákona. Případné další informace hledejte také v příslušných poznámkách k textu tohoto zákona.

Záleží samozřejmě na konkrétní činnosti, rozsahu provozování nebo na rozhodnutí provozovatele, zda svou činnost bude provozovat na základě živnostenského zákona (to bezpochyby nejčastěji), nebo jiným způsobem. Krátce se zde zmíníme alespoň o dalších komerčních alternativách, které jsou s živnostmi buď mylně zaměňovány (léčitelství, lékařská praxe, advokacie apod.), nebo jimi lze živnostenské podnikání nahradit (umělec na volné noze, podnikání v zemědělství apod.).

Léčebné procedury, lékařská praxe apod.

Některé regenerační služby jsou sice součástí živností vázaných (masáže, estetická úprava kůže aj.), úkony spojené přímo s léčebným procesem však součástí žádné živnosti nejsou. Živností proto není činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ani jiných nelékařských pracovníků ve zdravotnictví.

Pokud uvažujete o provozování přírodního léčitelství, přečtěte si článek Přírodní léčitelství a alternativní medicína jako forma podnikání.

Působnost advokátů, notářů apod.

Podle zvláštních zákonů je provozována rovněž činnost advokátů, notářů a řady dalších činností. Podle zvláštních zákonů jsou také vykonávány činnosti spojené s činností na burze i různé obchodní aktivity na finančních trzích. V případě zájmu o další informace vám doporučujeme k pročtení již zmíněný § 3 živnostenského zákona a příslušné poznámky k textu zákona.

Na portálu BusinessInfo.cz najdete přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění. V dokumentech publikovaných v rubrice Podnikatelské činnosti v oboru právních služeb jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře. Snadno zde získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti notáře, nuceného správce, exekutora, oceňování majetku, advokáta, poskytování certifikačních služeb a jiné podobné živnosti.

Pro oblast finančnictví najdete obdobné dokumenty v sekci Podnikatelské činnosti v oboru finančnictví seznamu činností JKM. V ní jsou shromážděny dokumenty k podání žádosti o provozování činnosti auditora, daňového poradce, odpovědného pojistného matematika, samostatného likvidátora pojistných událostí, účetního poradce, účetního pro vedení daňové evidence apod.

Svobodná povolání a práce na samostatné IČ

Některé další komerční činnosti lze vykonávat podle více než jedné zákonné normy. To je velice často případ různých druhů tvůrčí činnosti (malování obrazů, tvorba hudebních skladeb apod.). Záleží na rozhodnutí konkrétního umělce, zda bude svou výdělečnou činnost vyvíjet podle živnostenského zákona a zažádá si o živnostenské oprávnění, nebo zda bude svou tvůrčí činnost provozovat jako svobodné povolání.

Podnikání bez živnostenského oprávnění: Svobodné povolání

Podmínky se samozřejmě případ od případu liší. Další informace hledejte v samostatném článku Malování obrazů jako volná živnost nebo svobodné povolání.

Zisk z pronájmu nemovitého majetku

Dvěma odlišnými způsoby lze také přistupovat k zisku z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Živnostenský zákon na takové podnikání pamatuje oborem živnosti volné Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.

Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, kterou pronajímáte, nemusíte o takové živnostenské oprávnění nutně žádat. Jedná se o zisk z pronájmu vašeho vlastnictví. Svůj vlastní nemovitý majetek pak můžete za určitých okolností pronajímat i bez živnostenského oprávnění, což vás samozřejmě nezbavuje zisk z pronájmu řádně zdanit. V určitých případech tedy pronájem nemovitosti živností je, v jiném případě nikoli. V Případě nejasností doporučujeme věc konzultovat s pracovníky živnostenského odboru.

Podnikání v zemědělství

Ačkoli některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona, mnohdy není živnostenské oprávnění pro zemědělskou činnost potřeba. Máte možnost se stát zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Další informace najdete v článku Podnikání v zemědělství

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení. 

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme