Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)

Článek osvětluje základní legislativní rámec fungování České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), a rovněž popisuje obecná pravidla pro pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Obsah

Na problematiku podpory exportu je nezbytné nahlížet nejen z hlediska tuzemské právní úpravy – zde je potřeba uvést zejména zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zákon o bankách, a další, ale rovněž ve vztahu k mezinárodním dokumentům (např. Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních) a předpisům Evropské unie, jež s ohledem na mezinárodněprávní obsah této problematiky značně nabývají na důležitosti.

Nedílnou součástí článku je pak seznámení čtenáře se základními pravidly pro poskytování státem podporovaných exportních úvěrů a sjednávání pojištění proti politickým a komerčním rizikům v souvislosti s vývozem tuzemské produkce do zahraničí.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem