Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí9. Vízový proces a možnosti jeho urychlení

Aktivita

MZV se často setkává se stesky ze strany podnikatelů, že je pro jejich obchodní partnery často velmi komplikované získat víza do České republiky. Případně, že vízová procedura trvá příliš dlouho. Sekce právní a konzulární MZV ČR se snaží při respektování všech mezinárodních pravidel najít cestu, jak alespoň pro občany z některých teritorií vízový proces zjednodušit.

Věděli jste, že…

….s Ruskou federací a s Ukrajinou má Česká republika podepsánu dvoustrannou smlouvu o zjednodušení vízové procedury, která významným způsobem usnadňuje získání víza?

Akce

Základní normou, která je závazná pro všechny členské státy schengenského prostoru, je „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)“ č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex). Tato norma definuje základní pravidla procesu od podání žádosti o vízum až po rozhodnutí ze strany zastupitelského úřadu (dále jen ZÚ). Žádost se podává osobně (čl. 10, odst. 1). ZÚ může od osobní přítomnosti upustit v případě, že se jedná o osobu prověřenou, nebo známou.

Obecná lhůta pro rozhodnutí je maximálně 15 kalendářních dní, v praxi nicméně české zastupitelské úřady potřebují 3-5 dní, v odůvodněných případech pak 10 dní. V případech představitelů obchodních delegací či subjektů významných firem ZÚ může vydat vícevstupní vízum, pokud je předpoklad pravidelných cest do ČR/zemí Schengenu.

Od obecných pravidel, která jsou definovaná vízovým kodexem, se liší ty země, se kterými je podepsána dvoustranná smlouva o zjednodušení vízové procedury. Jedná se např. o Ruskou federaci či Ukrajinu.

Upozorňujeme, že některé ZÚ mohou vyžadovat před podáním žádosti objednání termínu/registraci prostřednictvím systému Visapoint.

Ruská federace

Na ZÚ Moskva je zavedena možnost podání žádosti prostřednictvím českých firem registrovaných v „Podnikatelském klubu při Českém domě v Moskvě“ (jedná se o cca 35 subjektů). „Podnikatelský klub“ vždy s denním předstihem předává vedoucímu konzulárního úseku seznam žadatelů a jednotliví registrovaní představitelé českých firem následně podávají v zastoupení žadatele žádost o vízum.

Dle smlouvy je možné žádat o tzv. expresní vízum. To je zpoplatněno částkou 70,- € a lhůta pro jeho vydání jsou 3 pracovní dny.

ZÚ obecně důrazně nedoporučuje při vyřizování víz využívání služeb zprostředkovatelů (vyjma spolupráce členských států s obchodními zprostředkovateli na základě čl. 45 Vízového kodexu) a doporučuje, aby se v případě schengenských víz za účelem podnikání zástupci českých firem v uvedené věci obracely přímo na vedoucího Konzulárního úseku ZÚ Moskva.

Outsourcing ve vízovém procesu – vízová centra na území Ruské federace

Mimo konzuláty je v Rusku možné podat žádost o vízum v Českých servisních vízových centrech, která jsou zřízena v Kazani, Samaře, Novosibirsku, Rostově na Donu, Nižním Novgorodu, Krasnodaru, Soči, Krasnojarsku, Irkutsku, Ufě, Vladivostoku a Chabarovsku.

Doba pro vyřízení víza činí z důvodu vzdáleností a dopravy do Moskvy standardně 8 pracovních dnů (6 pracovních dnů pro zpracování víza a 2 dny na transport z regionálního vízového centra na velvyslanectví a naopak). V regionálních vízových centrech nejsou přijímány žádosti o tzv. expresní víza. Ta totiž není možné ve stanovené lhůtě 3 pracovních dnů vyřídit.

Ukrajina

Vízová procedura trvá standardně 5 pracovních dnů pro všechny žadatele, vízový poplatek se vybírá ve výši 35,- €. Existuje možnost expresního víza za poplatek 70,- €, toto vízum je vyřízeno do 3 pracovních dnů.

Čeští podnikatelé na Ukrajině mají možnost se registrovat na ZÚ Kyjev. Ukrajinští podnikatelé – obchodní partneři těchto registrovaných českých podnikatelů – mohou podávat žádosti o schengenská víza mimo registraci v systému VISAPOINT , vždy ve středu odpoledne. Tato možnost je ukrajinskými obchodními partnery využívána.

Obdobný systém funguje i na GK Lvov a GK Doněck.