Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí1. Zahraniční síť MZV – velvyslanci a jejich tým

Aktivita

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) řadí vnější ekonomické vztahy a podporu českého exportu mezi hlavní priority české diplomacie. Nemůže tomu ani být jinak, protože naše země je na exportu závislá a MZV disponuje nástroji, které je možno a nutno k podpoře exportu efektivně využívat. Věděli jste, že…

…síť 110 zahraničních zastoupení ČR pod správou MZV tvoří páteřní infrastrukturu podpory exportu a rozvoje internacionalizace českých podniků?

Akce

MZV musí, stejně jako další resorty státní správy, výrazně snižovat náklady na svůj provoz. Přesto se díky optimalizaci daří personálně posilovat právě tu část diplomatických pracovníků, kteří se zabývají ekonomickou agendou. V současné době se výlučně ekonomickou agendou zabývá 72 diplomatů po celém světě. Dále se dnes touto problematikou zabývá dalších 42 našich lidí zařazených do kategorie ALL. A nelze nezapočítat také kapacitu prakticky všech 110 vedoucích našich zastupitelských úřadů, tedy 84 velvyslanců, 2 konzulů, 14 generálních konzulů a dalších 170 honorárních konzulů, kteří podle čerstvě schválené nové koncepce rovněž zvyšují svoji roli při podpoře českých ekonomických zájmů. Navíc MZV připravuje v roce 2013 nová zastoupení, konkrétně v Barmě/Myanmaru, Kataru, Kolumbii, Senegalu a na Srí Lance. Hlavním důvodem jsou především ekonomické zájmy. Nová diplomatická služba bude pružnější, tzn. bude mít schopnost rychleji a lépe reagovat na vývoj ekonomické situace v zahraničí i na potřeby našeho vývozu.

Success-story

Podnikatelé stále častěji vyžadují přímý a intenzivní kontakt s našimi diplomaty působícími v zahraničí. Aby mohlo MZV tomuto požadavku efektivně vyhovět, je třeba neustále nacházet nové formy spolupráce jak přímo s nimi, tak i se zástupci jejich oborových platforem jako je Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podnikatelů atd.. K nejnovějším a zároveň nejžádanějším formám vzájemného kontaktu se zařadila vznikající tradice pravidelných setkání odjíždějících velvyslanců s manažery exportních firem, bank a podnikatelských svazů. Velvyslanci jsou považováni za nejsilnější nástroj k prosazování ekonomických zájmů na bilaterální úrovni. MZV, jako koordinátor zahraničních aktivit všech složek státu, m.j. nabízí zahraničním kancelářím vládních agentur, ale také dalším institucím a firmám, tzv. „hospitality package,“ tedy možnost sdílet infrastrukturu na zastupitelských úřadech a vytvořit tak „český tým.“