Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí7. Podpora mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích

Aktivita

Ministerstvo zahraničních věcí považuje za svou strategickou prioritu podporu mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích (VVI). Tato podpora má úzkou vazbu na posilování konkurenceschopnosti České republiky a tedy též na prosazování ekonomických zájmů v zahraničí. Uvedená priorita byla důvodem zřízení postu zvláštního zmocněnce pro vědu a technologie. Ten a) je zodpovědný za koordinaci těchto aktivit v rámci diplomatické služby a b) jménem MZV spolupracuje se zodpovědnými resorty, vládními a nevládními agenturami, univerzitami a výzkumnými centry a neposlední řadě technologickými parky a inovativními firmami v ČR a s relevantními zahraničními partnery.

Věděli jste, že…

mezinárodní srovnávání ukazují, že české vývojové týmy a inovativní podniky stále nejsou dostatečně integrovány do mezinárodního prostředí? To v praxi znamená, že může spolupráce s vyspělými zeměmi, kterou MZV podporuje, významně přispět ke zvýšení kvality a efektivity domácího technologického vývoje.

Akce

Aktivity MZV a zastupitelských úřadů jsou různorodé, přizpůsobené aktuálním potřebám:

  1. zpracování informací o vývoji v daném segmentu VVI (analýzy trendů) v dané zemi;
  2. networking s důrazem na komercionalizaci inovací a na přenos nejlepších zkušeností;
  3. organizace presentačních akcí, seminářů, konferencí (asistence českým subjektům);
  4. propagace excelentních výsledků české VVI;
  5. pomoc českým subjektům při uplatnění jejich technologií na zahraničním trhu.

Success-story

Specifickým programem na podporu uplatnění nových technologií a podporu aplikovaného výzkumu jsou České technologické dny. Během jejich šestileté historie bylo (ve spolupráci s MPO, CzechInvest, MŠMT, RVVI a samotnými univerzitami a podniky) zorganizováno několik desítek akcí v prakticky všech technologicky pokročilých zemích světa (od USA a Brazílie, přes Izrael, Finsko, až po Japonsko, Čínu či Jižní Koreu). Zúčastnily se jich desítky akademických pracovišť, badatelských center a inovativních firem. MZV se angažovalo v uzavření řady memorand o spolupráci a při navázání kontaktů. Specifickou službou pro podnikatele shánějící privátní finanční prostředky se v rámci těchto akcí staly diskuzní panely s místními rizikovými investory, v rámci kterých bylo možné testovat kvalitu obchodních záměrů. V tomto osvědčeném modelu hodláme pokračovat i v dalších letech.