Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí5. Síť honorárních konzulátů

Aktivita

Síť honorárních konzulátů je tu nejen kvůli pomoci českým občanům v nouzi, ale v rámci konceptu „Hospitality package“ jde také o jedinečný nástroj na prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí.

Věděli jste, že…

…síť honorárních konzulátů a honorárních generálních konzulátů, která se neustále rozrůstá, sestává v současnosti z více než 170 úřadů po celém světě, často i v odlehlých oblastech?

Akce

Tyto konzulární úřady jsou vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají postavení tradičního kariérního diplomata a nejsou zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Většinou se jedná o dobře situované občany hostitelských zemí, kteří na vlastní náklady provozují kancelář a zaměstnávají asistenty. Kromě pomoci v nouzi a vyřizování konzulárních agend mohou být mnozí honorární konzulové dobře využitelní i pro potřeby českých firem a podnikatelů.

Honorární konzulové disponují celou řadou zajímavých kontaktů v místní komunitě i na celostátní úrovni. Jejich profesní zaměření je často velmi blízké potřebám, které mohou mít české ekonomické subjekty v daném místě. Pracují v advokacii, výstavnictví, bankovním sektoru, jsou významnými podnikateli, manažery, nebo čelnými představiteli svých oborů. Jejich asistenty jsou obvykle lidé schopní komunikace v několika jazycích, a to včetně češtiny.

MZV také organizuje setkávání s HK v ČR. Během těchto schůzek upřesňujeme požadavky kladené na tuto síť a seznamujeme naše kolegy-čestné diplomaty s aktuálním vývojem v oblasti konzulární, kulturní, politické a ekonomické. Pobytu v ČR využívají k rozvoji kontaktů nejen s představiteli státní správy, ale i s představiteli hospodářského života a s podnikateli.

Stejně jako MZV využívá HK ČR ve světě, využívají mnohé země svoje HK sídlící v Česku k tomu, aby se rozvíjely vzájemné ekonomické vztahy. Z toho vyplývá, že existuje i možnost navázat spolupráci s honorárními konzuly zastupujícími své země na území České republiky.

Success-story

Vedoucí Honorárního generálního konzulátu ČR na Maltě (HGK) Tonio Casapinta je ukázkovým příkladem toho, jak užiteční mohou být honorární konzulové. Působí v zemi, kde ČR nemá svůj zastupitelský úřad, přestože se jedná o členskou zemi EU. Pan Casapinta je tak velmi důležitým článkem, který zprostředkovává komunikaci mezi vládními institucemi. Kromě toho je i majitelem úspěšné firmy, která působí ve výstavnictví. Za dobu svého působení ve vedení HGK pomohl desítkám českých firem se etablovat nejen na maltském trhu, ale i na trzích zemí severní Afriky. Toho dosáhl díky mnohaletému působení na řadě veletržních akcí, na kterých zprostředkovává účasti států i firem, velmi často ve formě komplexního balíčku služeb, včetně designového řešení stánků a propagace.