Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničíKontakty

1. Zahraniční síť MZV – velvyslanci a jejich tým

Sekce ekonomická
Ing. Ivan Jukl, MBA
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 3513
fax.: (+420) 22418 3020
e-mail: sek@mzv.cz

2. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu
Ing. Tomáš Kuchta
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 2200
fax.: (+420) 22418 2082
e-mail: odev@mzv.cz

3. Sdílení informací a zpráv

Sekce ekonomická
Vrchní ředitel Ing. Ivan Jukl, MBA
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 3513
fax.: (+420) 22418 3020
e-mail: sek@mzv.cz

4. Možnosti českých dodavatelů v mezinárodních organizacích

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů
Ing. Vlastimil Tesař
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420)22418 2582
fax: (+420)22418 3049
e-mail: s_omev@mzv.cz

5. Síť honorárních konzulátů

Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu
Ing. Tomáš Kuchta
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 2200
fax.: (+420) 22418 2082
e-mail: odev@mzv.cz

6. Rozvojová spolupráce a možnosti její komerční návaznosti

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
PhDr. Zuzana Hlavičková
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 2366
fax.: (+420) 22418 2491
e-mail: ors@mzv.cz

7. Podpora mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích

Zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie
PhDr. Ing. Petr KAISER
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 2576
web: www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/veda_a_technologie

8. Žijeme v zahraničí

Jana Bábiková
web: www.zijemevzahranici.cz
tel.: (+420) 212 240 600
Kancelář zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV
tel.: (+420) 224 183 243
Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu
tel.: (+420) 224 182 592

9. Vízový proces a možnosti jeho urychlení

Odbor konzulární koncepce a metodiky
Mgr. Jan Vyčítal
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 2536
fax.: (+420) 22418 2068
e-mail: kkm@mzv.cz

10. Hospitality package

Sekce ekonomická
Ing. Ivan Jukl, MBA
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (+420) 22418 3513
fax.: (+420) 22418 3020
e-mail: sek@mzv.cz
web: www.mzv.cz/ekonomika