Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí3. Sdílení informací a zpráv

aneb bez informací do zahraničí nechoď

Aktivita

Říká se, že až 90% výsledku práce diplomata spočívá v práci s informacemi a kontakty, které má díky svému postavení. Informační a znalostní společnost, krátce společnost 21. století, nám dává pocítit, že nejen čas, ale hlavně informace jsou peníze. Dobře fungující diplomatická síť tak poskytuje firmám a podnikatelům informační servis, díky kterému dokáží reagovat na obchodní příležitosti a trendy, které v jednotlivých zemích a ekonomikách probíhají. Tuto ambici máme také my v české diplomacii.

Věděli jste, že….

…informování o ekonomickém prostředí v zemi působení patří k hlavním úkolům našich diplomatů? Ke splnění tohoto cíle – proto, aby byly informace od nás pro Váš business opravdu užitečné – musíme garantovat určitou úroveň kvality a to zejména:

  • relevantnost a věcnou správnost
  • rozlišování mezi fakty a osobními názory
  • jedinečnost a bezprostřednost (věci přímo z terénu; ne to, co je na internetu)
  • úplnost a kontext popisovaného problému
  • rychlost
  • uživatelskou vstřícnost pro čtenáře, tedy především pro české firmy
  • přidanou hodnotu, včetně doporučení dalšího postupu (ne pouhý popis situace)

Akce

Ekonomičtí diplomaté mají několik nástrojů, jejichž prostřednictvím se informace dostávají k příjemcům. Jejich informace jsou k nalezení na webu ministerstva zahraničí www.mzv.cz/ekonomika a také na exportně zaměřeném webu www.export.cz. Povinností diplomatů je spravovat tzv. Souhrnné teritoriální informace (STI), které jsou k nalezení na webových stránkách jednotlivých velvyslanectví (www.mzv.cz/název_města_v_angličtině např. moscow, beijing atd.) a také na webovém portálu pro podnikatele Businessinfo, v části Zahraniční obchod, Teritoriální informace – země. Poptávky a obchodní příležitosti jsou přístupné jak na export.cz, tak na Businessinfo.

Vyjíždějící velvyslanci a velvyslankyně se ještě před svým odjezdem setkávají s firmami a finančními institucemi, aby jim představili svoje záměry a seznámili se s aktivitami českých firem v zemích, kam míří. Ministerstvo v Praze pořádá teritoriální stoly k jednotlivým zemím a regionům a semináře o obchodování s mezinárodními organizacemi typu EBRD, CERN nebo OSN.

Success-story

Každý rok se v Praze, obvykle poslední týden v červnu, koná týdenní setkání českých ekonomických diplomatů, kteří působí v zahraničí. Během něj mají firmy možnost se s diplomaty sejít osobně a prodiskutovat s nimi své plány a svůj postup na zahraničních trzích. Mnoho úspěšných exportů začalo právě takovou schůzkou. Jen v roce 2012 této možnosti využilo přes 350 firem. Je již příjemnou tradicí, že se každý rok dozvíme o obchodních úspěších, které začaly právě touto schůzkou, a přejeme si, abyste se mezi ně příště zařadili i Vy. Opakovaně se nám také od firem dostává ujištění, že předvýjezdová setkávání s nastupujícími velvyslanci a velvyslankyněmi jim dodalo důvěry, že se jim v zahraničí dostane kvalitní asistence a pozornosti, jako je tomu běžné ve vyspělých zemích.