Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí4. Možnosti českých dodavatelů v mezinárodních organizacích

Aktivita

V rámci zajišťování přístupu k mezinárodním organizacím a v rámci podpory českých ekonomických zájmů klade MZV velký důraz na maximální využití možností, které nabízí členství ČR v mezinárodních organizacích. Jedná se především o zajímavé obchodní příležitosti vyplývající z potřeby zajistit rozmanité dodávky zboží a služeb pro fungování zmíněných organizací, do kterých se mohou zapojit i české subjekty.

Věděli jste, že…

…Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) nakupuje každý rok zboží a služby v průměru za 500 mil. CHF? Jedná se nejen o dodávky standardních průmyslových výrobků, ale i high-tech produktů, dodávky určené na vybudování různých vědeckých zařízení nebo jejich součásti atd. Další možností je spolupráce s CERN na vývoji a testování nových technologií či na komerčním využívání technologií, inovací a výsledků výzkumu CERN.

Akce

MZV uspořádalo pro české podnikatelské subjekty několik seminářů o možnostech obchodování a spolupráci s vybranými mezinárodními organizacemi (CERN, OSN, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka, OECD). Cílem bylo přispět k maximálnímu využití existujících příležitostí českými podniky. Obchodní spolupráce s mezinárodními organizacemi je zároveň dobrou referencí při dalších obchodních aktivitách úspěšných uchazečů. Může například přispět k navázání obchodních kontaktů s ostatními firmami spolupracujícími s danou organizací. Dalšími přínosy této spolupráce bývá zvýšení konkurenceschopnosti dodavatelských firem, jejich úspěšnější uplatnění na trzích po celém světě, zvýšení jejich technologické úrovně, rozvoj vývozu založeného na inovacích a nebo usnadnění přenosu výsledků výzkumu a technologií do české ekonomiky.

Success-story

Česká republika se opakovaně umístila mezi 5 nejúspěšnějšími členskými státy CERN v objemu získaných zakázek na dodávky zboží do CERN v poměru k výši svého členského příspěvku. Česká firma ON Semiconductor dokonce získala v roce 2007 za úspěšné splnění zakázky pro CERN ve vynikající kvalitě prestižní ocenění „ATLAS Industrial Award“. Zhruba 600 podniků zapojených do projektů CERN si cení spolupráce s Evropskou organizací pro jaderný výzkum zejména proto, že:

  • ve 38% případů vedla spolupráce k vývoji nových produktů;
  • u 42% podniků došlo k posílení jejich mezinárodního postavení;
  • 44% podniků dosáhlo zlepšení v technologických znalostech;
  • u 52% podniků přispěla spolupráce s CERN k lepším obchodním výsledkům;
  • 17% podniků si zajistilo přístup na nové trhy;
  • 60% podniků získalo nové zákazníky;
  • všechny dotázané podniky využily reference o spolupráci s CERN k získání dalších výhod.

Úspěšnost českých firem ve výběrových řízeních OSN

Zapojení českých podnikatelských subjektů do dodávek do systému OSN zatím neodpovídá jejich potenciálu, nicméně i v této oblasti bylo dosaženo některých úspěchů. Mezi dlouhodobé dodavatele zboží a služeb OSN patří například česká firma SVOS Přelouč.