Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí10. Hospitality package

Aktivita

MZV nabízí prostřednictvím svých zastupitelských úřadů společnou platformu, tzv. „hospitality package,“ nejen zahraničním kancelářím vládních agentur, ostatním resortům a sdružením, ale všem osobám a institucím, které mají kladný vztah k naší zemi (krajané, absolventi českých vysokých škol, pracovníci firem působících v dané zemi atp). Všechny tyto subjekty mají možnost díky synergickému efektu podpory a sítě kontaktů napříště v zahraničí působit mnohem efektivněji.

Věděli jste, že…

již od února 2012 má MZV svou „Chartu“ – Charta diplomacie pro byznys)

Akce

Koncept „hospitality package“ byl poprvé představen během tradiční konference ekonomických radů, která proběhla v Praze 25.-29. června 2012. Jak na ní zaznělo, ochrana ekonomických zájmů naší země je prvořadým posláním zahraniční služby a vnější ekonomické vztahy a podpora exportu jsou jasnými prioritami české diplomacie. „Hospitality package“ představený na konferenci náměstkem ministra zahraničních věcí Dubem je přitom v tomto směru dalším krokem kupředu – jde o novou vizi vzájemné spolupráce všech subjektů působících v zahraničí v rámci vnějších ekonomických vztahů.

To, že se na konferenci ekonomických radů v roce 2012 zaregistrovalo více než 350 firem jen potvrzuje velký zájem o tuto formu komunikace s českými diplomaty. Bezesporu je tak vhodné ji postupně rozšiřovat. Loni právě proto organizátoři – MZV ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem průmyslu a dopravy – navýšili čas na individuální konzultace. Zároveň nabídli individuální setkání i malým a středně velkým podnikům. K tomu došlo ve spolupráci se SME-Union v závěrečný den konference, a to loni vůbec poprvé. Letos v tom organizátoři hodlají pokračovat.

Success-story

Podnikatelská mise pod vedením OHK Třebíč do Indonésie v listopadu 2012

Téměř čtvrt miliardy obyvatel, zajímavé projekty v oblasti infrastruktury, velké nerostné bohatství a hospodářský růst 6 % – to je současná Indonésie, jeden z nejperspektivnějších států v jihovýchodní Asii. Právě tam vyrazila ve druhé polovině 2012 mise českých podnikatelů z Třebíče a okolí.

Ještě před odjezdem se účastníci setkali se zástupci indonéské ambasády, včetně velvyslankyně E. Siregar. Samotná mise pak začala večeří českých podnikatelů v Jakartě s velvyslancem T. Smetánkou a obchodním radou J. Jandou. Na ní byly detailně vysvětleny podmínky a specifika pro navazování obchodních vztahů v zemi. Druhý den proběhlo jednání, kterého se zúčastnilo 13 podnikatelů z České republiky (mimo jiné Richard Horký, ředitel společnosti TTS energo s.r.o., Miloslav Pop, generální ředitel skupiny JMA nebo Ladislav Houžva, generální ředitel PBS INDUSTRY, a.s.). Indonéskou stranu reprezentovali zástupci ministerstva energetiky, místní hospodářské komory KADIN a šedesát indonéských podnikatelů. Jednání se zároveň zúčastnili i čeští občané, kteří v Indonésii již podnikají. Další setkání byla zorganizována v Joghjakartě, v Dempasaru a na Sumatře.

Zúčastnění se na závěr shodli, že mise do Indonésie byla i díky výrazné podpoře ZÚ úspěšná. V roce 2013 dojde k dalším jednáním, která by již měla přinést konkrétní obchody a zakázky pro třebíčské firmy (např. zakázku na výstavbu bioplynové stanice nebo kotle na spalování biomasy).

Hospitality package