Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí2. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Aktivita

Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu (ODEV) připravuje program projektů zaměřených primárně na oblast podpory ekonomické diplomacie. V rámci státní správy se jedná o zcela unikátní věc, která velmi efektivně pomáhá českým firmám v oblasti exportu.

Věděli jste, že…

…tento podpůrný program Ministerstva zahraničních věcí byl zahájen již v roce 2006 a každoročně je realizováno cca 60 proexportně zaměřených projektů? Zájem o tyto projekty je přitom téměř čtyřnásobný v porovnání s disponibilními finančními prostředky.

Akce

Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Hlavní snahou Ministerstva zahraničních věcí je podpořit projekty v teritoriích a sektorech relevantních pro český export. Každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. Nové sektorové priority hledáme především v rámci aplikací moderních technologií s vysokou přidanou hodnotou a to včetně informačních technologií, biotechnologií a environmentálních technologií. Pozornost věnujeme i posilování pozic ve službách a oborech, které patří k našim tradičním (strojírenství, energetika, dopravní systémy, vodohospodářství, automobilový průmysl, letecký průmysl, potravinářské technologie apod.).

Success-story

V současné době činí průměrné skutečné náklady cca 90.600 Kč/projekt. Ze statistických dat za rok 2011 přitom vyplývá, že minimální částka čerpaná na jeden projekt činila 11.200 Kč a naopak maximální čerpaná částka byla ve výši 201.800 Kč. I takto malé částky tak mohou velmi dobře posloužit realizaci velkých prezentačních akcí. Např. v Chorvatsku se již několik let po sobě daří díky počátečnímu vkladu MZV ve výši cca 150.000 Kč organizovat prezentaci českých vodohospodářských firem, jejíž celkové náklady činí přes 1.000.000 Kč. České firmy totiž nelitují finančně participovat na akci, kde se mohou představit více než šesti stovkám odborníků z celého Balkánu. Bez počátečního organizačního a finančního impulzu ze strany ambasády by se ale mnozí sami k této akci neodhodlali.