Živnosti

Dokument se zabývá problematikou živností, především pak jednotlivými typy živností a správnou volbou určitého typu živnosti. Nastíněn je rovněž problém výkonu živnosti pouze odborně způsobilými osobami a způsoby skončení živnostenského oprávnění.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Záležitosti související s živnostenským podnikáním, tzn. obecně pojem živnost, její druhy, podmínky živnostenského podnikání, překážky v jejím provozování a další záležitosti s tím související, upravuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon byl přijat v listopadu roku 1991, účinnosti nabyl dne 1. ledna 1992 a za dobu své platnosti byl mnohokrát novelizován.

Živnostenský zákon obsahuje pět příloh, ve kterých jsou zveřejněny seznamy jednotlivých živností (Příloha č. 1 – Živnosti řemeslné, Příloha č. 2 – Živnosti vázané, Příloha č. 3 – Živnosti koncesované, Příloha č. 4 – Živnost volná, Příloha č. 5 – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností). Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky v živnostenském podnikání

Možnost živnostenského podnikání pro nezletilé

S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) se od 1. 1. 2014 naskýtá nezletilým zcela nová možnost začít s vlastním podnikáním, aniž by k tomu potřebovali odpovědného zástupce jako doposud. Nezletilí mají na základě zákona možnost požádat svého zákonného zástupce, aby svolil k jejich samostatnému podnikání, a tento souhlas následně ještě musí stvrdit soud.

V § 33 občanského zákoníku je stanoveno, že i nezletilá osoba může vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tedy osoby mladší 18 let, které nedosáhly plné svéprávnosti a způsobilosti samostatně právně jednat, mohou podnikat. Vedle občanského zákoníku však i nadále platí další právní předpisy, které omezují spodní hranici pro výkon práce. V tomto případě věk nesmí být nikdy nižší než 15 let. Těchto mladých podnikajících osob však není mnoho, dle statistických údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jich je od roku 2014 dokonce pouze pár desítek.

V první řadě osoba nezletilá s úmyslem samostatného podnikání musí požádat o souhlas své zákonné zástupce. To bývají nejčastěji rodiče, u kterých se předpokládá, že dokáží odhadnout schopnosti svého potomka a správně usoudit, zda žadatel má pro své záměry správné předpoklady. Druhým krokem bude stvrzení rozhodnutí zákonného zástupce soudem, a to pro případ, že by zákonný zástupce přeci jen přecenil schopnosti nezletilého. Tedy soud bude sloužit v tomto případě jako jakýsi korektor.

Místní příslušnost úřadů, které budou v této záležitosti rozhodovat, je dána podle místa bydliště nezletilého žadatele. V případě kladného vyřízení žádosti může nezletilá osoba zažádat o vydání podnikatelského oprávnění bez jakéhokoliv omezení. Ve výkonu těch činností, které jsou potřebné pro vedení vlastního podniku, nebude tedy nezletilá osoba nijak omezena.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika
Tématický Newsletter
Zajímají vás novinky z oblasti práva pro podnikání? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co vám nabízíme? Pomoc s orientací v právních úkonech souvisejících s podnikáním (právo, právní postupy a povinnosti), vzory právních dokumentů a smluv, odkazy na texty vybraných zákonů a aktuality z legislativy.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme