Pravidla INCOTERMS 2010

INCOTERMS® (International Commercial Terms) – mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží vytváří Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC). Nová pravidla INCOTERMS® 2010 platná od 1. ledna 2011 nahradila INCOTERMS 2000. Upravené vydání představuje větší, hlubší propracovanost jednotlivých pravidel, některá pravidla ruší (DAF, DES, DEQ a DDU) a zavádí dvě zcela nová (DAT a DAP). Článek představuje hlavní rysy pravidel INCOTERMS® 2010 a přináší výklad podmínek používaných v jednotlivých pravidlech.Pravidla INCOTERMS® poskytují výklad souboru třípísmenových podmínek odpovídajících obchodu se zbožím na podkladě kupní smlouvy. Pravidla popisují především povinnosti, výdaje a rizika související s dodáním zboží od prodávajícího kupujícímu.

Jak používat pravidla INCOTERMS® 2010

  • Zahrňte pravidla INCOTERMS® 2010 do své kupní smlouvy
  • Zvolte vhodné pravidlo INCOTERMS
  • Místo nebo přístav uveďte co možná nejpřesněji „FCA 38 CoursAlbert 1er, Paris, France Incoterms® 2010“
  • Uvědomte si, že pravidla INCOTERMS nepředstavují úplnou kupní smlouvu

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme