Pravidla INCOTERMS 2010Delivered at Place

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
  • „S dodáním v místě určení“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.
  • Stranám se doporučuje upřesnit co možná nejvíce bod v dohodnutém místě určení, neboť riziko až do tohoto bodu jde na účet prodávajícího. Prodávajícímu se doporučuje, aby sjednal přepravní smlouvu, která bude co nejpřesněji odpovídat této volbě. Pokud v přepravní smlouvě prodávajícího jsou zahrnuty náklady s vykládkou zboží v místě určení, není prodávající oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže by se takto strany domluvily v kupní smlouvě.
  • DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby