Pravidla INCOTERMS 2010Strany mají někdy snahu upravit pravidla INCOTERMS. INCOTERMS® 2010 toto nezakazují, ale upozorňují, že s takovými změnami je spojeno velké riziko. Aby se proto předešlo nevítaným překvapením, strany by si měly náležitě ujasnit důsledky navrhovaných změn ve svém kontraktu, takže např. pokud rozdělení nákladů podle pravidel INCOTERMS® 2010 by mělo být změněno, je třeba, aby na tuto skutečnost jasně poukázali ve smlouvě, aby bylo jasno, že mají skutečně v úmyslu změnit místo přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího.

• Oblasti podnikání: Služby