Pravidla INCOTERMS 2010Tak jako v předcházejícím vydání INCOTERMS 2000 povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou také v tomto vydání uváděny v zrcadlové podobě, kdy ve sloupci A jsou uvedeny povinnosti prodávajícího a ve sloupci B je uváděna povinnost kupujícího. Tyto závazky mohou být vykonávány osobně prodávajícím nebo kupujícím, a nebo podle podmínek stanovených ve smlouvě nebo v příslušném právu někdy prostřednictvím dopravců, zasílatelů a nebo jiných osob jmenovaných pro tento účel prodávajícím nebo kupujícím.
• Oblasti podnikání: Služby