Pravidla INCOTERMS 2010Hlavní rysy pravidel INCOTERMS® 2010

Dvě nová pravidla INCOTERMS: DAT a DAP nahrazují dosavadní pravidla použitá ve vydání INCOTERMS 2000: DAF, DES, DEQ a DDU

 • Počet pravidel Incotermsse snížil ze 13 na 11. Toto bylo dosaženo nahrazením pravidel uvedeným v INCOTERMS 2000: DAF, DES, DEQ a DDU dvěma novými pravidly: DAT, Delivered at Terminal a DAP Delivered at Place, která mohou být použita bez ohledu na způsob přepravy.
 • Klasifikace jedenácti pravidel INCOTERMS® 2010

Jedenáct pravidel INCOTERMS® 2010 se dělí na 2 skupiny:

PRAVIDLA VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV ZPŮSOB PŘEPRAVY

 • EXW – ZE ZÁVODU
 • FCA – VYPLACENĚ DOPRAVCI
 • CPT – PŘEPRAVA PLACENA DO
 • CIP – PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO
 • DATS – DODÁNÍM DO TERMINÁLU
 • DAPS – DODÁNÍM DO URČITÉHO MÍSTA
 • DDPS – DODÁNÍM CLO PLACENO

První skupina zahrnuje 7 pravidel INCOTERMS®2010, která mohou být použita bez ohledu na způsob zvolené dopravy a bez ohledu na to, zda je použit jeden nebo více způsobů dopravy. Pravidla EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP patří do této skupiny. Tato pravidla mohou být použita i v případech, kdy není zahrnuta námořní přeprava. Přitom je důležité si uvědomit, že tato pravidla mohou být použita i v případech, kdy je loď v rámci celkové přepravy použita.

PRAVIDLA PRO NÁMOŘNÍ A VNITROZEMSKOU VODNÍ PŘEPRAVU

FAS – VYPLACENĚ K BOKU LODI
FOB – VYPLACENĚ LOĎ
CFR – NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ
CIF – NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ

V druhé skupině pravidel INCOTERMS® 2010 místo dodání a místo, kam je zboží dopraveno kupujícímu mohou představovat oba přístavy a z tohoto důvodu jsou tato pravidla zařazena do druhé skupiny „pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu“: FAS, FOB, CFR a CIF. U třech posledních pravidel od jakékoli zmínky, že zboží přechází přes zábradlí lodi, jako místo dodání byl oupuštěno a nahrazeno vhodněji, že zboží bylo dodáno, jakmile došlo k dodání na palubu lodi. Toto lépe vyjadřuje moderní obchodní realitu a odstraňuje představu používání poněkud zastaralého přechodu rizika přes imaginární linii.

 • Pravidla vhodná pro vnitrozemský a mezinárodní obchod

Pravidla INCOTERMS byla tradičně uplatňována v mezinárodním obchodě, kde dochází k přepravě zboží přes státní hranice. V různých částech světa, zejména obchodních blocích, jako je Evropská unie, se stal přechod přes státní hranice méně významným. Proto se rozeznává v podtextu titulu těchto pravidel, že tyto doložky mohou být uplatňovány jak v mezinárodních, tak i vnitrozemských kupních smlouvách.

 • Pokyny pro uživatele

Každé pravidlo INCOTERMS® 2010 je uvedeno pokynem pro uživatele. Toto poskytuje základní informaci o pravidlu, kdy toto by mělo být použito, kdy dochází k přechodu rizika a jak budou rozvrženy další náklady mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Elektronický přenos dat

Články A1/B1 pravidel INCOTERMS nyní zdůrazňují, že přenos dat představuje stejnou hodnotu jako papírový dokument, pokud se takto strany domluví, a nebo je to zvyklostí. Toto znění umožňuje volné používání elektronických procedur po celou dobu platnosti pravidel INCOTERMS® 2010.

 • Pojištění

Pravidla INCOTERMS® 2010 uvádějí povinnosti týkající se pojištění včláncích A3/B3, což jsou články pojednávající o sjednání přepravy a pojištění.

 • Bezpečnostní opatření a informace vyžadované pro takové odbavení

Vsoučasnosti je zvýšená pozornost věnována bezpečnosti při pohybu zboží vyžadující ověření, že zboží nepředstavuje ohrožení života nebo majetku zjiných důvodů než, které vyplývají zpovahy zboží. Proto pravidla INCOTERMS® 2010 věnovala náležitou pozornost povinnostem kupujícího a prodávajícího, aby byly splněny požadavky bezpečnostních opatření. Včláncích A2/B2 a A10/B10 jsou zahrnuta příslušná ustanovení.

 • Poplatky placené v terminálu

V pravidlech INCOTERMS CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP a DDP je povinností prodávajícího zajistit dodání zboží do stanoveného místa určení. Zatímco přepravné je placeno prodávajícím, je ve skutečnosti hrazeno za kupujícího, neboť v přepravních nákladech jsou normálně zahrnuty prodávajícím v celkové prodejní ceně. Přepravní náklady někdy zahrnují tyto manipulační výdaje a přesun zboží v rámci přístavu nebo kontejnerového terminálu, což vše umožňuje, aby rejdař nebo operátor terminálu účtoval tyto náklady kupujícímu připřejímce zboží. Kupující se v těchto případech snaží zabránit placení těchto poplatků dvakrát, jednou prodávajícímu v kupní ceně a podruhé nezávisle dopravci a nebo operátorovi terminálu. Pravidla INCOTERMS se snaží tomu zabránit jasným vymezením takovýchto nákladů v příslušných článcích A6/B6.

 • Následný prodej zboží

V prodeji komodit-hromadného zboží na rozdíl od vyráběného zboží dochází běžně k několika prodejům v průběhu přepravy označované anglicky „downastring“ – následný prodej. Pokud k tomu dojde, prodávající v průběhu dodávky neodesílá zboží, neboť toto bylo již předtím naloděno/naloženo předchozím prodávajícím v rámci průběhu přepravy. Prodávající v rámci následného prodeje tudíž uskutečňuje své závazky vůči kupujícímu nikoli odesláním/naložením zboží, ale obstaráním zboží již odeslanému/naloděnému.
• Oblasti podnikání: Služby