Pravidla INCOTERMS 2010Free Carrier

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
  • „Vyplaceně dopravci“ znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje náležitě specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího.
  • Pokud strany mají v úmyslu dodat zboží v objektu prodávajícího, měly by náležitě určit tento objekt v místě dodání. Pokud ale strany mají v úmyslu dodat zboží v jiném místě, musí přesně určit toto rozdílné místo dodání.
  • Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu a nebo, pokud jde o úhradu dovozního cla, a nebo provést jakékoliv celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby