Pravidla INCOTERMS 2010Delivered at Terminal

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
  • „S dodáním do překladiště“znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení „překladiště“ zahrnuje jakékoliv místo kryté nebo nekryté, jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení.
  • Stranám se doporučuje specifikovat co možná nejpřesněji překladiště a pokud je to možné, určit bod v tomto překladišti v dohodnutém přístavu nebo v místě určení, neboť riziko až do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu, která přesně odpovídá této volbě.
  • Navíc, pokud strany chtějí, aby prodávající nesl riziko ztráty a náklady spojené s přepravou a manipulací zboží z překladiště na jiné místo, pak je třeba, aby použily pravidla DAP nebo DDP.
  • Pravidlo DAT vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající ale nemá žádnou povinnost týkající se proclení zboží pro dovoz a úhradu dovozního cla a provedení celního odbavení zboží v dovozu.

• Oblasti podnikání: Služby