Pravidla INCOTERMS 2010Carriage and Insurance Paid to

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
  • „Přeprava a pojištění placeny do..“ znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takové místo dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat tuto přepravu a krýt náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení.
  • Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Kupující si musí uvědomit, že na podkladě pravidla CIP je povinností prodávajícího sjednat pojištění pouze na minimální krytí. Pokud by kupující měl zájem na obstarání širšího krytí, musí se buď dohodnout co nejpřesněji s prodávajícím, a nebo učinit vlastní, zvláštní opatření ohledně pojištění.
  • Pokud CPT, CIP, CFR nebo CIF pravidla jsou použita, prodávající plní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží do péče dopravce a nikoli, jakmile dojde do místa určení.
  • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na rozdílných místech. Stranám se proto doporučuje určit co nejpřesněji ve smlouvě obě místa: místo dodání, kde riziko přechází na kupujícího a jmenované místo určení, kam prodávající sjednává přepravu.
  • Stranám se rovněž doporučuje, aby určily co možná nejpřesněji bod v dohodnutém místě určení, neboť za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu tak, aby takové volbě přesně odpovídala. Pokud prodávající v jím sjednané přepravní smlouvě zahrne vykládku ve jmenovaném místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže bylo jinak dohodnuto mezi stranami.
  • CIP pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží v dovozu a hradit dovozní clo a provést celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby