Pravidla INCOTERMS 2010Free Alongside Ship

  • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
  • „Vyplaceně k boku lodi“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady.
  • Stranám se doporučuje, aby co nejpřesněji určily nakládací bod v ujednaném přístavu nalodění, neboť náklady a rizika do tohoto bodu jdou na účet prodávajícího a tyto náklady a s tím spojené manipulační poplatky mohou být rozdílné v praxi jednotlivých přístavů.
  • Povinností prodávajícího je buď dodat zboží k boku lodi nebo obstarat takto dodané zboží pro odeslání do místa určení sjednaného v kupní smlouvě. Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (stringsales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy.
  • Pokud je zboží dodáno v kontejnerech, je běžné, že prodávající předává zboží dopravci v překladišti a nikoli k boku lodi. V takových situacích je také vhodnější namísto pravidla FAS uplatnění pravidla FCA.
  • FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Kupující však nemá žádnou povinnost odbavit zboží v dovozu nebo hradit dovozní clo a obstarat celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby