Pravidla INCOTERMS 2010Carriage Paid To

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
  • „Přeprava placena do… “znamená, že prodávající dodává zboží dopravci a nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takové místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou do jmenovaného místa určení.
  • Pokud CPT, CIP, CFR nebo CIF pravidla jsou použita, prodávající plní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží do péče dopravce a nikoli, jakmile dojde do místa určení.
  • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na rozdílných místech. Stranám se proto doporučuje určit co nejpřesněji ve smlouvě obě místa: místo dodání, kde riziko přechází na kupujícího a jmenované místo určení, kam prodávající sjednává přepravu.
  • Pokud je použito více dopravců k přepravě do sjednaného místa určení a strany se nedohodnou na určitém bodu dodání, přechod rizika nastane v momentě dodání zboží do péče prvního dopravce v bodě, který je zcela ve volbě prodávajícího a který je mimo kontrolu kupujícího. Pokud strany chtějí, aby riziko přešlo v pozdější fázi (např. v námořním přístavu nebo na letišti) je třeba, aby tuto skutečnost specifikovaly ve své kupní smlouvě.
  • Stranám se rovněž doporučuje, aby určily co možná nejpřesněji bod v dohodnutém místě určení, neboť za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu tak, aby takové volbě přesně odpovídala. Pokud prodávající v jím sjednané přepravní smlouvě zahrne vykládku ve jmenovaném místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže bylo jinak dohodnuto mezi stranami v kupní smlouvě.
  • CPT pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží v dovozu a hradit dovozní clo a provést celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby