Pravidla INCOTERMS 2010Cost and Freight

  • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
  • „Náklady a přepravné“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním, aby zboží bylo takto dodáno. Přechod rizika za ztrátu a poškození zboží přechází nakupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit přepravné potřebné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení.
  • Pokud jsou použita pravidla CPT, CIP, CFR nebo CIF plní prodávající svou povinnost dodání, jakmile je zboží jím předáno dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a nikoli, kdy zboží dojde do místa určení.
  • Pokud kupující má zájem na určení naloďovacího přístavu, doporučuje se stranám, aby toto určily co možná nejpřesněji v kupní smlouvě.
  • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího na rozdílných místech. Zatímco kupní smlouva bude vždy jmenovat přístav určení, nemusí ale uvádět přístav nalodění a to je místo, kde přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pokud má přístav nalodění zvláštní význam pro kupujícího, doporučuje se stranám jej určit co nejpřesněji v kupní smlouvě.
  • Stranám se doporučuje, aby určily co nejpřesněji bod dodání v přístavu určení, neboť náklady do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje, aby obstaral přepravní smlouvu, která co nejpřesněji této volbě odpovídá. Pokud v přepravní smlouvě sjednané prodávajícím je zahrnuta vykládka zboží v určitém bodě v přístavu určení, není prodávající oprávněn požadovat náhradu těchto výloh od kupujícího, ledaže by se strany jinak dohodly v kupní smlouvě.
  • Od prodávajícího se buď požaduje, aby zboží dodal na palubu lodi a nebo obstaral, aby již dodané zboží bylo přepraveno do přístavu určení. Navíc je požadováno na prodávajícím, aby buď uzavřel přepravní smlouvu a nebo obstaral sjednání takové smlouvy Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy
  • Použití tohoto pravidla CFR nemusí být vhodné, pokud je zboží dodáváno dopravci před naloděním na palubu lodi, jako např. při dodávce zboží v kontejnerech, které jsou běžně předávány v překladišti. V takovém případě se doporučuje použití pravidla CPT.
  • Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo náklady spojené s celním odbavením v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby