Pravidla INCOTERMS 2010Free On Board

  • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
  • „Vyplaceně loď“ znamená povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění a nebo obstarat dodání zboží tímto způsobem. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází nakupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku.
  • Od prodávajícího se požaduje, aby dodal zboží na palubu lodi a nebo obstaral, aby zboží již takto dodané bylo přepraveno do místa určení, které bylo dohodnuto v kupní smlouvě. Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy.
  • Pravidlo FOB není vhodné uplatňovat, pokud je zboží předáváno dopravci před jeho naloděním na palubu lodi např. v případě dodání zboží v kontejnerech, které jsou zpravidla dodávány v překladišti. V takových případech by mělo být použito pravidlo FCA.
  • Pravidlo FOB požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen celně odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo a nebo provést celní odbavení v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby