Pravidla INCOTERMS 2010Delivered Duty Paid

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků
  • „S dodáním clo placeno“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce kupujícím ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz tak i pro dovoz včetně provedení příslušného celního odbavení
  • Pravidlo DDP představuje maximální závazek pro prodávajícího.
  • Stranám se doporučuje, aby co nejpřesněji určily bod v rámci sjednaného místa určení, neboť náklady a riziko do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu přesně odpovídající těmto podmínkám. Pokud prodávající v podmínkách přepravní smlouvy zahrne náklady za vykládku zboží v místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže by se strany takto dohodly v kupní smlouvě.
  • Stranám se nedoporučuje použití pravidla DDP pokud prodávající nemá možnost přímo nebo nepřímo obstarat celní odbavení v dovozu.
  • Pokud si strany přejí, aby kupující nesl riziko a náklady spojené s celním odbavením v dovozu, je třeba, aby použily pravidlo DAP.
• Oblasti podnikání: Služby