Obchodní rejstříky v Evropské uniiLucembursko

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík v Lucembursku?

Obchodní a podnikový rejstřík (RCS) je úřední rejstřík všech fyzických a právnických osob, které provozují obchodní činnost, jakož i všech dalších subjektů uvedených v zákoně z 19. prosince 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Vedení obchodního a podnikového rejstříku spadá do správy ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo řízením RCS hospodářské zájmové sdružení, GIE RCSL, které tvoří zástupci státu, Obchodní komory a Živnostenské komory.

Cílem RCS je:

 • zajistit identifikaci osob, jejichž registrace nebo zápis jsou požadovány ze zákona, a zpracovat jejich trvalý inventární soupis,
 • zajistit větší bezpečnost transakcí,
 • informovat třetí osoby.

V RCS jsou shromažďovány dva druhy údajů:

 • identifikační a právní údaje, jako je název nebo obchodní forma společnosti, jmění, předmět podnikání, základní kapitál, složení správní rady, auditor, jednání za společnost a další údaje tohoto druhu,
 • účetní závěrky.

Kontakt:

Adresa kanceláře

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg
tel: (+352) 26 428-1
fax: (+352) 26 42 85 55
e-mail: helpdesk@rcsl.lu

Poštovní adresa

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku, od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00

Platí se za nahlížení do obchodního rejstříku?

Nahlížení do spisů v budově RCS je zdarma.

Některé základní informace jsou zdarma k dispozici na webových stránkách Obchodního a podnikového rejstříku (RCS):

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Za úhradu je možné obdržet:

 • výpis obsahující aktualizovaný souhrn údajů, které musí Obchodnímu a podnikovému rejstříku předložit osoba, která je do něj zapsaná,
 • kopii dokladů předložených RCS v elektronickém formátu.

Sazebník je přístupný on-line.

Jak probíhá vyhledávání v obchodním rejstříku v Lucembursku?

Vyhledávání na webových stránkách Obchodního a podnikového rejstříku (RCS) je možné provádět na základě:

 • názvu (či části názvu) nebo
 • registračního čísla zapsané osoby.

Vyhledávač webových stránek zobrazí seznam názvů odpovídajících zadání.

Kliknutím na název zobrazených osob se bezplatně zobrazí následující informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Do jaké míry jsou dokumenty uložené v rejstříku spolehlivé?

Podle čl. 9 odst. 4 zákona o obchodních společnostech ze dne 10. srpna 1915 mají dokumenty a výpisy z nich účinek vůči třetím osobám až ode dne jejich zveřejnění v Lucemburském úředním věstníku (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), pokud společnost neprokáže, že třetí osoby o nich věděly dříve. Třetí osoby se ale mohou odvolávat na dokumenty a výpisy, které nebyly dosud zveřejněné.

Pokud jde o transakce, které se uskutečnily před šestnáctým dnem ode dne zveřejnění, nemají tyto dokumenty a výpisy účinek vůči třetím osobám, které prokážou, že nebylo možné, aby o nich věděly.

V případě nesrovnalostí mezi zněním návrhu na zápis a zněním zveřejněným v úředním věstníku nelze zveřejněné znění vůči třetím osobám uplatnit. Třetí osoby se však na něj mohou odvolávat, pokud společnost neprokáže, že věděly o znění návrhu na zápis.

Období, které pokrývá obchodní rejstřík v Lucembursku

Obchodní a podnikový rejstřík existuje od roku 1909.

Od roku 2003 spadá pod správu Ministerstva spravedlnosti a jeho řízením bylo pověřeno hospodářské zájmové sdružení GIE RCSL. Od té doby probíhá i jeho úplná digitalizace.

Doklady předložené RCS po 1. lednu 2006 jsou soustavně digitalizovány a lze do nich nahlížet elektronickou cestou na internetu.

Doklady předložené od založení RCS v roce 1909 byly digitalizovány a jsou postupně dávány k dispozici veřejnosti.

Veškeré informace z RCS lze nyní vyhledat elektronicky.

Související odkazy

Obchodní a podnikový rejstřík (RCS)

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 16/06/2016.

Doporučujeme