Obchodní rejstříky v Evropské uniiRakousko

Jaké informace nabízí rakouský obchodní rejstřík?

Informace o všech registrovaných rakouských společnostech (viz § 2 FBG) jsou uloženy v obchodním rejstříku (hlavní rejstřík). Dokumenty, které tvoří podklady záznamů, jsou uloženy v Elektronickém archívu dokumentů justice (sbírka dokumentů). Údaje o společnostech a sbírka dokumentů jsou dostupné na internetu, ale přístup k nim je zpoplatněn.

Údaje o společnostech jsou rakouským úřadům státní správy k dispozici také prostřednictvím Portálu spolkového výpočetního střediska (BRZ). Členské státy EU mají přístup k těmto údajům prostřednictvím Evropského obchodního rejstříku (EBR).

Je přístup do rakouského obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do rakouského obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Jak vyhledávat v rakouském obchodním rejstříku

Každý je oprávněn k přístupu do databáze obchodního rejstříku, aby zde získal informace o záznamech v obchodním rejstříku.

Výpis s údaji, které jsou aktuálně zaznamenány v obchodním rejstříku, lze získat zadáním příslušné spisové značky. Na požádání lze získat také údaje, které byly vymazány (vztahuje se pouze na údaje dostupné v elektronické formě). Dotazy se mohou týkat také právnických osob, které byly v nedávné době nově zapsány, případně jejichž záznam byl změněn či vymazán.

Veřejný přístup do databáze obchodního rejstříku zajišťují společnosti (tzv. „přístupová místa“ nebo „Verrechnungsstellen“), které jsou smluvními partnery ministerstva spravedlnosti. Poskytují zpoplatněné služby, jako jsou odpovědi na dotazy týkající se obchodního rejstříku nebo zajišťování ověřených výpisů z obchodního rejstříku, které jsou totožné s úředně vydávanými výpisy.

Oprávnění předkládat veřejný dokument o stavu zápisů v obchodním rejstříku určitému orgánu státní správy mají ale pouze krajské soudy (konkrétně oddělení obchodního rejstříku) nebo notář.

Historie rakouského obchodního rejstříku

Záznamy údajů v rakouském obchodním rejstříku se původně uchovávaly v listinné podobě. Při automatizaci obchodního rejstříku v roce 1991 byly údaje v listinné podobě převedeny do elektronické databáze. Od té doby jsou veškeré aktuální a historické údaje k dispozici v elektronické podobě.

Doporučujeme