Obchodní rejstříky v Evropské uniiMalta

Jaké informace nabízí maltský obchodní rejstřík?

Maltský obchodní rejstřík obsahuje všeobecné informace o společnostech na Maltě.

Rejstřík vlastní maltský úřad finančních služeb, který je právně odpovědný za správu rejstříku tuzemských společností. Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb poskytují informace o právních předpisech finančních služeb včetně:

  • příslušných zákonů parlamentů a právních oznámení (propojených na ministerstvo spravedlnosti a vnitra);
  • pravidel;
  • licencí;
  • oběžníků;
  • brožur;
  • upozornění; a
  • ostatní informace vydané maltským úřadem finančních služeb a další materiály vztahující se k řízení finančních služeb na Maltě.

Je přístup do maltského obchodního rejstříku zdarma?

Všeobecné informace obchodního rejstříku jsou veřejnosti dostupné bezúplatně, přesto se na webových stránkách nacházejí i oddíly, které jsou přístupné za úhradu.

Webové stránky maltského úřadu finančních služeb jsou veřejnost i k dispozici bezplatně.

Jak vyhledávat v maltském obchodním rejstříku?

Registrovaní uživatelé online systému rejstříku mají volný přístup do databáze rejstříku. Registrace uživatele není vázaná na předplatné. Stahování dokumentů jednotlivých společností je možné jen za úhradu, vyhledávání informací v databázi je však bezplatné. Kdokoli si tudíž může vyhledat společnost pomocí jejího názvu, části názvu nebo registračního čísla. Ostatní volně dostupné informace zahrnují sídlo společnosti, jména ředitelů, osob ve statutárních orgánech, akcionářů či podílníků.

Historie maltského obchodního rejstříku

Právní předpisy týkající se společností byly na Maltě zavedeny v roce 1962 nařízením o obchodních partnerstvích. Rejstřík byl původně součástí ministerstva obchodu. Po zavedení nového zákona o společnostech z roku 1995 se stal v roce 1997 součástí maltského úřadu finančních služeb. Veškeré zapsané dokumenty všech existujících společností se oskenovaly a pro každou společnost byl vytvořen elektronický spis společnosti. Vzdálený přístup do databáze společností a dokumentů byl zpočátku možný prostřednictvím systému přímé linky, který v roce 2000 přešel na internet. Ke konci roku 2004 byl spuštěn nový webový systém s tím, že elektronická podatelna používající digitální podpis byla zavedena v roce 2006.

Doporučujeme