Obchodní rejstříky v Evropské uniiKypr

Následující služby jsou dostupné on-line:

Jaké služby nabízí obchodní rejstřík?

Každý si může na internetu ověřit, zda je konkrétní subjekt zapsán v rejstříku úřadu a jaký je jeho status (vymazaný nebo aktivní). Přes internet je možno nahlížet do údajů o všech společnostech a do dokumentů v jejich elektronické sbírce listin.

Za vedení obchodního rejstříku je odpovědný úřad pro obchodní rejstřík a insolvenční správu.

Je přístup do obchodního rejstříku zpoplatněn?

Nahlížení do základních údajů o společnostech je zdarma.

Jsou doklady v obchodním rejstříku spolehlivé?

Spolehlivost dokumentů vedených v obchodním rejstříku je zakotvena v příslušných článcích hlavy 113 zákona o společnostech, které v souladu s článkem 3a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES zaručují správnost informací poskytovaných třetím osobám. Jde konkrétně o tyto články:

Článek 365

Kontrola, předkládání a potvrzování pravosti dokumentů uložených u úřadu pro obchodní rejstřík.

Článek 365A

Oznamování o ukládání dokumentů úřadem pro obchodní rejstřík – Závaznost dokumentů uložených v obchodním rejstříku nebo zveřejněných v Úředním věstníku Kyperské republiky.

Článek 365B odst. 7

Úřad pro obchodní rejstřík zajišťuje, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím elektronického systému propojení rejstříků v rámci EU k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné, a rovněž zajišťuje dodržování minimálních standardů bezpečnosti přenosu údajů.

Článek 366

Povinnost společností předkládat úřadu každoročně zprávu, včetně výroční zprávy a účetních závěrek za každý rok (články 118–121).

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Vyhledávat lze podle jména nebo čísla společnosti. Další informace o způsobech vyhledávání jsou k dispozici na patřičné internetové stránce vyhledávání.

Archiv obchodního rejstříku

V elektronickém archivu úřadu pro obchodní rejstřík a insolvenční správu jsou uloženy všechny subjekty zapsané od roku 1923 do dnešní doby, včetně zahraničních společností, družstev a obchodních jmen.

Související odkazy

Úřad pro obchodní rejstřík a insolvenční správu (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 23/07/2019.

Doporučujeme