Obchodní rejstříky v Evropské uniiPortugalsko

Jaké informace nabízí portugalský obchodní portál?

Oficiální portugalský obchodní portál vám umožňuje požadovat trvalé certifikáty (podle jména nebo čísla NIPC v portugalštině nebo v angličtině). NIPC je daňové identifikační číslo právnických osob, které slouží k identifikaci zaregistrovaného podnikatelského subjektu. Kromě zpřístupnění všech platných registrací a nevyřízených žádostí o registraci podnikatelských subjektů registr rovněž přijímá žádosti o trvalé certifikáty v podobě elektronických a průběžně aktualizovaných záznamů. Přístup je možný na základě ročního,, dvouletého, tříletého nebo čtyřletého poplatku, které uživateli umožňuje:

 • On-line registraci společnosti
 • Vyhledávání v on- line rejstřících
 • Žádost o kartu subjektu
 • Získání obchodního názvu společnosti
 • Získání informací o povoleních, předchozích oprávněních a obdobných administrativních podmínkách, kterým podléhají ekonomické aktivity občanů
 • Kontrolu stavu zjednodušené žádosti o obchodní informace
 • Podání on-line žádosti o ochrannou známku
 • Konzultace nepřetržitě aktualizované informace v Obchodním zákoníku.

Je přístup na portugalský obchodní portál zdarma?

Přístup na obchodní portál je zdarma, s výjimkou oblasti vyhrazených pro on-line zakládání společností podávání žádostí o registraci. Tyto žádosti musí být ověřeny pomocí digitálního certifikátu.

Tento digitální certifikát poskytuje profesionální komora, případně je k dispozici ve formě trvalého certifikátu. Trvalý certifikát získáte zadáním kódu po realizaci platby.

Jaké informace nabízí portugalský justiční portál?

Portugalský justiční portál umožňuje uživatelům požadovat a konzultovat:

 • Onl-ine zveřejňování úkonů společností
 • Dokumenty o zápisech podléhajících povinnému zveřejnění
 • Dokument týkající se změn zákládající smluv či stanov společností a nadací.

Je přístup do portugalského právního portálu zdarma?

Přístup do justičního portálu je zdarma, s výjimkou přístupu do časti vyhrazené pro zveřejňování notářsky ověřených dokumentů týkajících se sdružení nebo a nadací. Přístup do této části vyžaduje ověření prostřednictvím digitálního certifikátu a podléhá poplatku.

Související odkazy

Doporučujeme