Obchodní rejstříky v Evropské uniiNizozemsko

Jaké informace nabízí nizozemský obchodní rejstřík?

Nizozemský obchodní rejstřík je ve vlastnictví a správě nizozemské Obchodní komory (Kamer van Koophandel), na základě zmocnění státu prostřednictvím zákona o obchodním rejstříku.

Rejstřík nabízí přehled všech (právně) relevantních informací týkajících se všech příslušných hospodářsky relevantních subjektů v Nizozemsku. Registrovány jsou všechny subjekty. To znamená:

 • společnosti
 • samostatní podnikatelé
 • sdružení
 • nadace
 • profese (např. právníci, lékaři, umělci)
 • společenství vlastníků jednotek
 • církve a
 • státní úřady.

Množství zapsaných údajů se liší podle právní formy organizace. Nejdůležitějšími zapsanými údaji jsou:

 • úřední název
 • ostatní obchodní označení
 • sídlo
 • adresy
 • kapitál (akcie)
 • osoby spojené s organizací oprávněním / plnou mocí (představenstvo, dozorčí rada, zaměstnanci se zvoleným zástupcem)
 • pobočky
 • korespondenční údaje
 • předmět podnikání/činnosti (kategorizace podobná jako v NACE).

V tomto rejstříku je zapsáno přibližně 2,1 milionu subjektů.

Podle nizozemského práva jsou údaje v rejstříku platné (a závazné pro třetí osoby), není-li uvedeno jinak. Povinnost nechat se zapsat (a nechat zapsat veškeré změny) nesou samotné subjekty. Každá změna musí být zapsána nejpozději do osmi dnů od jejího vzniku.

Zápis není součástí procesu vzniku společnosti v Nizozemsku. Z právního hlediska může společnost v Nizozemsku existovat, aniž by byla zapsána. Proto i přesto, že je protiprávní o zápis nepožádat, nezapsané společnosti existují a mohou jednat jako společnosti (na rozdíl například od situace ve Spojeném království).

Nizozemské obchodní společnosti jsou také povinny založit do obchodního rejstříku svou účetní závěrku. To platí pro přibližně 600 000 společností. Většina je povinna založit pouze rozvahu, zatímco velké společnosti (přibližně 30 000) musí založit též výkaz zisků a ztrát.

Je přístup do nizozemského obchodního rejstříku zdarma?

Základní informace o nizozemském Obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma prostřednictvím internetu, ale za některé služby (např. úřední výpisy) se platí poplatek.

Zapisované společnosti platí pouze roční poplatek, neplatí poplatky za provádění změn.

Jak vyhledávat v nizozemském obchodním rejstříku

V rejstříku (Nizozemský obchodní rejstřík) můžete vyhledávat pomocí:

 • obchodní firmy (nebo její části), případně názvu
 • úředního identifikačního čísla společnosti
 • adresy a
 • oblasti příslušného poštovního směrovacího čísla.

Historie nizozemského obchodního rejstříku

Informace jsou vedeny ode dne zahájení fungování současného rejstříku (1920). Jsou k dispozici též údaje některých starších společností.

Související odkazy

Doporučujeme