Obchodní rejstříky v Evropské uniiSlovinsko

Jaké informace nabízí slovinský obchodní rejstřík?

Slovinský obchodní rejstřík spravuje a řídí Úřad Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

AJPES poskytuje veřejnosti informace ze slovinského obchodního rejstříku následujícími dvěma způsoby:

 • Přímý přístup k informacím prostřednictvím aplikace iPRS
 • Výpisy ze slovinského obchodního rejstříku.

Co to zahrnuje?

Aplikace iPRS umožňuje uživateli přístup k údajům o jednotlivých záznamech subjektů provozujících na území Republiky Slovinsko obchodní činnost. Slovinský obchodní rejstřík v současné době obsahuje asi 194 000 subjektů. Jednotlivými částmi slovinského obchodního rejstříku jsou:

 • Obchodní společnosti
 • Výluční vlastníci
 • Jiní a zvláštní uživatelé jednotných účetních osnov
 • Právnické osoby soukromého práva
 • Sdružení
 • Fyzické osoby vykonávající činnost podléhající ohlášení nebo koncesi
 • Dceřiné společnosti a jiné organizační jednotky obchodních subjektů
 • Hlavní provozovny cizích obchodních subjektů
 • Jiné subjekty.

U každého subjektu zapsaného ve slovinském obchodním rejstříku jsou k dispozici zvláštní registrační údaje (identifikační číslo, název společnosti, daňové identifikační číslo, informace o statutárních orgánech a zakladatelích, atd.).

Aktualizace

Údaje jsou aktualizovány každý den.

Užívání

Informace o jednotlivých subjektech zapsaných ve slovinském obchodním rejstříku lze zobrazit pomocí vyhledávacích kritérií.

Výpisy ze slovinského obchodního rejstříku

AJPES poskytuje zájemcům pravidelné výpisy z databáze slovinského obchodního rejstříku. Výpis si lze objednat vyplněním objednávkového formuláře (jednorázový výpis) nebo je možno podepsat s AJPES smlouvu o pravidelném odebírání údajů, a to buď týdenním, nebo měsíčním.

Výpisy jsou k dispozici ve standardizovaném krátkém nebo dlouhém formátu.

Výpisy objednané pomocí objednávkového formuláře zasílá AJPES elektronickou poštou, na disketě, CD-ROMu nebo v písemné podobě. Smluvní uživatelé mají k údajům na serveru AJPES přístup pomocí uživatelského jména a hesla.

Cena

Cena výpisů je stanovena v bodě 1.1 Ceníku služeb poskytovaných AJPES v souladu s článkem 55 slovinského zákona o obchodních společnostech (z. č. 15/04 Sbírky zákonů Republiky Slovinsko – úřední konsolidované znění).

Je přístup do slovinského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma. Uživatelé se však musejí na portálu zaregistrovat.

Jak vyhledávat ve slovinském obchodním rejstříku?

Aby uživatelé mohli v rejstříku vyhledávat, musejí se na portálu zaregistrovat. Údaje lze vyhledávat zadáním vyhledávacích kritérií v jednom nebo více polích, případně zvolením vyhledávacích kritérií z rozevírací nabídky. Vyhledávacím kritériem může být celý údaj, část údaje (slov) nebo začátek slova.

Možnými vyhledávacími kritérii jsou:

 • Identifikační číslo
 • Daňové identifikační číslo
 • Název
 • Název ulice a číslo
 • Město
 • Obec
 • Poštovní směrovací číslo
 • Hlavní činnost
 • Institucionální odvětví
 • Právně organizační forma
 • Klasifikace (aktivní společnost, vymazaná společnost, budoucí společnost)

Historie slovinského obchodního rejstříku

Elektronická verze slovinského obchodního rejstříku byla zřízena v souladu se zákonem o obchodním rejstříku Slovinska (Zakon o poslovnem registru Slovenije; z. č. 49/2006 a 33/2007 Sbírky zákonů) v březnu 2007. AJPES převzal vedení rejstříku od Statistického úřadu Republiky Slovinsko (Statistični urad Republike Slovenije) v roce 2002. Od té doby rejstřík slouží jako administrativní rejstřík a od roku 2005 je hlavním rejstříkem pro zápis výlučných vlastníků (samostojni podjetnik). V roce 2008 se součástí obchodního rejstříku stal rejstřík obchodních společností (Sodni register), který dříve vedly soudy.

Předchůdci obchodního rejstříku byly následující rejstříky:

 • Rejstřík organizací a sdružení (Register organizacij in skupnosti), který byl zřízen v roce 1976 a obsahoval organizace sdružené činnosti (organizacije združenega dela) a jiné organizace a sdružení.
 • Sjednocený rejstřík dílen (Enotni register obratovalnic), který byl zřízen v roce 1985 za účelem správy údajů o řemeslnících a pracovnicích.

Související odkazy

Doporučujeme