Obchodní rejstříky v Evropské uniiFinsko

Jaké informace nabízí finský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík Finska vlastní a spravuje Úřad pro patenty a registrace.

Finský obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o hospodářských subjektech (podnicích). V rejstříku musí být zapsány zpravidla všechny podniky. Podniky jsou rovněž povinné rejstříku oznámit jakékoli změny svých zapsaných údajů. Většina podniků musí rejstříku také předkládat své výroční zprávy. Každým rokem se do obchodním rejstříku zapíše:

 • přibližně 30 000 nových podniků
 • přibližně 80 000 změn údajů již zapsaných společností
 • přibližně 130 000 výročních zpráv

Obchodní rejstřík sdílí postup společného oznamování a datovou službu s daňovou správou. Obchodní informační služby jsou bezplatnou datovou službou spravovanou společně Úřadem pro patenty a registrace a daňovou správou. Obsahují kontaktní a identifikační informace o podnicích, jako jsou např.:

 • obchodní název podniku, název jeho pobočky a jejich překlady
 • IČ a sídlo společnosti
 • adresa a ostatní kontaktní informace
 • hlavní předmět podnikání podniku
 • zápisy daňové správy a Úřadu pro patenty a registrace, kde byl podnik zaregistrován
 • informace o ukončení, přerušení obchodní činnosti, úpadku, likvidaci nebo procesu reorganizace.

Kromě bezplatných informačních služeb si lze prostřednictvím vyhledávání v systému obchodních informací za úhradu objednat i vybrané detailnější informace z tohoto systému. Tato služba je rovněž společně spravována společně daňovou správou a Úřadem pro patenty a registrace.

Klienti tak mohou vyhledávat společnosti podle systému obchodních informací: např. ve skupinách podle regionu, podle oboru (obor společnosti na základě statistiky finské standardní průmyslové klasifikace), podle druhu společnosti, podle rejstříku (rejstříky daňové správy, obchodní rejstřík a rejstřík nadací) nebo podle data registrace (při hledání nových společností).

Evropský obchodní rejstřík poskytuje snadný přístup ke spolehlivým informacím o společnostech z celé Evropy. Evropský obchodní rejstřík představuje společnou informační službu, kterou zajišťují obchodní rejstříky 15 evropských zemí. Informační služba nabízí oficiální a spolehlivé informace přímo z vnitrostátních obchodních rejstříků všech zúčastněných zemí.

Používání služeb evropského obchodního rejstříku je snadné, uživatel si může zvolit jazyk ke komunikaci (finština, švédština nebo angličtina), přičemž evidované informace ze všech zemí jsou prezentovány shodným a velmi přehledným způsobem.

Je přístup do finského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, část rejstříku je přístupná zdarma.

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o hospodářských subjektech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení, které obdrží úřad zabývající se obchodní registrací. Rejstřík obsahuje jak informace předložené samotnými hospodářskými subjekty, tak i informace soudů a ostatních orgánů.

Na základě oddílu 21a zákona o obchodním rejstříku může Úřad pro patenty a registrace své záznamy aktualizovat a s využitím finského demografického informačního systému ověřovat osobní údaje, které klienti uvedli ve svých oznámeních a přílohách.

Podle oddílu 21 zákona o zákazu obchodní činnosti Ústředí soudního rejstříku poskytuje obchodnímu rejstříku informace o platných zákazech obchodní činnosti, kdy vstoupily v platnost a kdy budou ukončeny. Tyto informace se posléze v systému obchodního rejstříku aktualizují.

Obsah obchodního rejstříku je stanoven finským zákony. Finské právní předpisy, které upravují činnost rejstříku, druh subjektu a předmět podnikání obecně určují, jaké údaje se u jednotlivého druhu společnosti zapíší. (Viz např. zákon o obchodním rejstříku, zákon o společnostech s ručením omezeným a zákon o veřejných obchodních společnostech).

Obyčejně se u každého druhu společnosti zapíší alespoň tyto informace:

 • Název společnosti
 • Obec, ze které je společnost řízena (sídlo)
 • Obor (pole působnosti)
 • Kdo za společnost jedná
 • Adresa.

Jakmile je do obchodního rejstříku proveden zápis, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. Elektronická informační služba veřejných záznamů představuje veřejnou a bezplatnou službu, která kromě veřejných záznamů obsahuje základní obchodní údaje. Pomocí této služby si můžete například ověřit, zda podnik předložil k zápisu své nové představenstvo, nebo zjistit, které podniky byly za určité období nově zapsány.

Prostřednictvím této služby můžete hledat informace o jakékoli společnosti pomocí jejich identifikačního čísla. IČ můžete v případě potřeby ověřit v systému obchodních informací. Jako kritérium vyhledávání lze použít i určité datum nebo specifické časové období. Vyhledávání můžete případně omezit typem registrace nebo obcí či krajem. Výsledek hledání obsahuje základní údaje o společnosti, název společnosti, IČ a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a záhlaví registračních údajů.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Jednotlivé výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným mohou například využít možností daných zákonem o společnostech a rozhodnou se vydat předkupní práva nebo jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, tyto skutečnosti pak oznámí pro zápis do rejstříku. Jiné společnosti se na druhou stranu rozhodnou, že budou uvádět pouze takové informace, které se musí k zápisu do rejstříku předkládat. Ve výpisech rejstříků jsou navíc zohledněný změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku velmi lišit podle toho, zda se zapsaný údaj vztahuje k rozhodnutí učiněnému na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který vstoupil v platnost 1. září 2006, nebo k rozhodnutí na základě staršího zákona.

Historie finského obchodního rejstříku

Rejstřík spravuje informace od roku 1860.

Související odkazy

Doporučujeme