Obchodní rejstříky v Evropské uniiSlovensko

Jaké informace nabízí slovenský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register) je veřejný rejstřík, který obsahuje specifické informace o jednotlivých podnikatelích, společnostech a jiných právnických osobách dle příslušných právních předpisů.

Rejstřík je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Je přístup do obchodního rejstříku Slovenské republiky zdarma?

Obchodní rejstřík Slovenské republiky nabízí zdarma přístup k informacím a jejich vyhledávání.

Jak vyhledávat ve slovenském obchodním rejstříku

Ve slovenském obchodním rejstříku lze vyhledávat pomocí:

Vyhledávací aplikace je k dispozici také v angličtině.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

V rejstříku jsou vedeny informace od 1. ledna 2001.

Slovenský obchodní rejstřík byl založen v roce 1992, po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a nahradil předchozí rejstřík společností.

Obchodní zákoník (§ 27 až 34) zakotvoval právní úpravu obchodního rejstříku až do roku 2004.

Od 1. února 2004 byly zavedeny a vstoupily v platnost nové právní podmínky obchodního rejstříku (zákon č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů).

Jediným oddílem obchodního zákoníku, který je stále v platnosti, je oddíl, který upravuje právní popis zapsané osoby, účinnost zapsaných údajů a jejich zveřejňování. Ustanovení § 28 až 34 byla zrušena.

Na základě novely zákona č. 530/2003 Sb. došlo ke zveřejnění rejstříku v elektronické podobě. Dokumenty jsou aktualizovány v písemné a elektronické podobě. Listiny z období po 1. srpnu 2007 jsou vedeny pouze v elektronické podobě.

Doporučujeme