Řeší váš start-up covid 19? Spojte se s ostatními a dobývejte svět

České inovativní start-upy, které poskytují řešení zdravotní krize covid-19 a mají zájem expandovat do zahraničí, mají jedinečnou šanci se prosadit a rozšířit své aktivity do Evropy, Indie nebo Afriky. Umožnit by jim to měla soutěž The Aggregator 2020 (International Start-up vs Covid-19).

Cílem soutěže je odměnit a propagovat inovativní start-upy a malé a střední podniky, které se věnují řešení pandemie covid-19. Ty se mohou se vzájemně spojit s jinými subjekty a znásobit síly, aby se staly takzvaným molekulárním start-upem, tedy asociací různých firem pod jednou hlavičkou.  Záměrem je urychlit jejich růst a snaha najít pro ně nové příležitosti na mezinárodním trhu.

Uzávěrka přihlášek pro start-upy je 30. října 2020

Výzvu k podání žádosti na téma boje s covid-19 vyhlásilo pět členů Sítě inkubátorů EU a Indie (Incubateur Descartes – Francie, Technoport – Lucembursko, AIC-Aartech – Indie, inovační park IIM v Kalkatě – Indie a SRiX – Indie), kteří spojili své síly s africkými inkubátory v rámci Partnerství Afrika-Evropa Inovace.

Vybrané start-upy mají být podobně vyspělé z hlediska vývoje, vyvíjených produktů nebo služeb či zaměřené na stejný cílový trh. Tři firmy s nejvyšším potenciálem stát se začínajícími molekulárními podniky získají příspěvek na cestu do jiného regionu (Indie, Afriky).

Inovativní projekty budou řešit i tyto cíle udržitelného rozvoje OSN:

 • Hlad (téma související s plýtváním potravinami)
 • Lidské zdraví
 • Kvalitní vzdělání
 • Čistá voda a kanalizace
 • Cenově dostupná a čistá energie
 • Důstojná práce a ekonomický růst
 • Udržitelná města a komunity
 • Odpovědná spotřeba a ekologická výroba
 • Opatření v oblasti klimatu.

  A jaké jsou zásadní benefity pro české firmy? Především mohou rozvíjet své podnikání na nových trzích v Evropě a Indii získáním přístupu k mentorům, strategickým partnerům a odborníkům na trh v jejich cílových regionech. Rychle si ověří své nápady na produkty a služby na nových trzích. Spojí se se start-upem nebo podnikem podobné velikosti z Evropy, Afriky nebo Indie, který pracuje na podobných nebo doplňkových řešeních. Získají mentorské a právní poradenství o tom, jak spolupracovat se zahraničními partnery.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme