AMSP: Živnostenský balíček vítáme, chystáme prestižní značku „Česká rodinná firma“

V březnu tohoto roku iniciovala AMSP Živnostenský balíček 5+5, který míří na zjednodušení drobného podnikání. Asociace proto uvítala konkrétní kroky Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí ke snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů, které byly ministerstvy představeny v novém Desateru opatření.

Generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová k tomu uvádí: „Právě zveřejněná opatření vlády de facto kopírují naše požadavky vyjma například omezení kontrol, které podnikatele nesmírně trápí a zatím v Desateru nejsou. I to je však téma, které dále projednáváme s MPO a dalšími resorty. Za AMSP si nejvíce ceníme definice rodinného podnikání, jehož klíčový význam se pro české hospodářství zcela jistě potvrdí. Vítáme rovněž zjednodušení stavebního řízení, kdy kvůli razítkům bude obíhat úředník, nikoli podnikatel,“ uvedla Svobodová. „Za největší úskalí pro MPO v realizaci Desatera považujeme jednotná data účinnosti, neboli Změny v zákonech jen dvakrát ročně. Zde očekáváme neochotný přístup jednotlivých resortů,“ dodala.

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků (AMSP) uvítala Desatero opatření na podporu podnikání, které v minulých dnech představila vláda. Oborová asociace se chce zaměřit zejména na podporu rodinného podnikání – zavést jejich registr a prestižní národní značku.Definice rodinných firem by měla pasovat na víc než 920 tisíc podniků

Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR a předseda Legislativní rady MSP, k desateru říká: „V rámci činnosti Legislativní rady MSP intenzivně pracujeme na zlepšování legislativního prostředí pro malé a střední podnikatele. Vyjma připomínkování legislativních předpisů často sami iniciujeme legislativní změny, a to zejména na základě podnětů od našich členů. Živnostenský balíček je kombinací obou těchto postupů. Těší mě, že jsme na něm s MPO mohli spolupracovat a věřím, že jeho pozitivní dopady na drobné podnikání se brzy projeví,“ uvedl.

AMSP považujeme za klíčovou registraci rodinných firem. Schválení definice rodinného podnikání vládou ČR letos v květnu bylo z pohledu asociace završením jedné etapy podpory rodinného podnikání. Síla rodinného podnikání je znát. AMSP ddhaduje, že definici rodinného podnikání vyhoví více než 70 procent malých a středních firem. To by znamenalo, že rodinných by mohlo být více než 924 tisíc firem, které zaměstnávají zhruba 41 procent všech zaměstnanců v ČR.

Konečně podpora domácích společností

Vedle toho je v Česku několik tisíc rodinných podniků, které již patří do segmentu velkých firem. Většina jich vznikala z ničeho a bez výrazné státní pomoci. Vláda přitom zařadila rodinné firmy a živnosti na první místo v novém balíčku podpory podnikání. Dala tím jasně najevo, že po letech masivních investičních pobídek pro zahraniční firmy se chce nyní věnovat firmám v rukou českých vlastníků.

Prestižní značku získají jen firmy dodržující etický kodex

AMSP se pustila do uvedení definice rodinných firem do praxe. Připravila návrh pro vytvoření registračního místa pro české rodinné firmy a živnosti. MPO pověří registrací výbor složený ze zástupců MPO, AMSP, Hospodářské komory a universitní platformy okolo rodinného podnikání. Zaregistrované firmy budou moci používat státem schválenou značku „Česká rodinná firma”. Vedle jasných pravidel k rozeznání, kdo je a není rodinnou firmou, registrační výbor schvaluje i etický kodex českého rodinného podnikání, který musí ctít firmy nesoucí tuto prestižní značku.

Bonus při žádosti o dotace

Oficiální státní značku budou moci podniky používat k propagaci své činnosti. Ve spolupráci s MPO vytváří AMSP i další programy na podporu tohoto segmentu. Jedná o možnosti daňového zvýhodnění, pokud majitelé firmy vloží vydělané peníze zpět do svého podnikání. Tím poroste síla rodinných firem. AMSP také jedná o možnosti podpory kvalitního vzdělávání nastupující nové generace vlastníků firem, tak jako tomu je v zahraničí.

Tím vznikne nová generace silných podnikatelů. AMSP také chce docílit toho, aby stát podporoval podniky, které se rozhodnou investovat do svých zahraničních filiálek a továren. Inovativní rodinné firmy by mohly mít vyšší bonifikaci při posuzování žádostí v rámci operačních programů.

Člen představenstva AMSP a garant projektu Rodinná firma Libor Musil k tomu uvádí: „Naším cílem je posilování rodinného podnikání u nás. Chceme pomáhat odcházející generaci podnikatelů úspěšně předat své rodinné živnosti a firmy do rukou nástupců. Chceme pomoci, aby se z malých firem postupně stávaly firmy střední a ze středních firmy velké a tím vytvořit podnikatelské podhoubí pro zahraniční expanzi českých rodinných firem. A také chceme pomoci k zajištění dobrých řemesel a služeb v našich domácích regionech.“

Redakčně upravená tisková zpráva Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR
• Oblasti podnikání: Služby