Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. Průběžně jsou zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech.Ve stejném grafickém vzhledu, v jakém jsou vydávány tištěné verze Sbírky zákonů i Sbírky mezinárodních smluv, zveřejňuje Ministertsvo vnitra rovněž elektronická znění těchto dokumentů.

Přímo na stránkách ministerstva jsou tak ve formátech PDF průběžně zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky zákonů i Sbírky mezinárodních smluv. Průběžně jsou také zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech. Tímto způsobem dochází k postupnému naplňování zákona č. 309/1999 Sb.

V současné době jsou k dispozici texty všech zákonů publikovanách ve Sbírce zákonů po roce 1960 včetně, tedy text:

  • Sbírky zákonů Republiky československé 1960
  • Sbírky zákonů Československé socialistické republiky 1960-1990
  • Sbírky zákonů České a Slovenské federativní republiky 1990-1992
  • Sbírky zákonů České republiky 1993 až dosud

Na stejné stránce ministerstvo zveřejňuje rovněž Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Rovněž tyto dokumenty, které jsou k dispozici v ročnících od roku 2001 včetně, jsou k dispozici ve formátech PDF.

Není úkolem ani cílem Ministerstva vnitra poskytovat textové vyhledávání ve zveřejněných zákonech. Ke zvýšení uživatelského komfortu bylo za spolupráce s partnery ministerstva na těchto stránkách zpřístupněno jednoduché fulltextové vyhledávání a rovněž odkazy na další servery, které umožňují vyhledávání v textu Sbírky.

Stěžejní výhodou textu Sbírky ve formátu PDF je vysoká přehlednost a identický vzhled s tištěnou verzí vydávanou Ministerstevm vnitra u nakladatelství Moravia press. Díky tomu lze stažený PDF dokument dobře vytisknout v přesně daném stavu.

Ke čtení dokumentů v elektronickém formátu PDF je však třeba mít v počítači nainstalovaný program Adobe Reader (nebo starší verzi Acrobat Reader od téže společnosti), který si můžete zdarma stáhnout z internetu a nainstalovat.

Pravidelné novinky e-mailem